< sekcia Zahraničie

Eurovýbor: CoFoE má prispieť k zapojeniu občanov do rozhodovania v EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Predseda Skupiny zamestnávateľov Stefano Mallia sa vyslovil za to, aby sa konferencia zamerala na najnaliehavejšie potreby a očakávania európskych firiem, zamestnancov a občanov.

Brusel 25. novembra (TASR) - Hlavnou úlohou Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) je byť prostriedkom na dosiahnutie dlhodobých zmien v EÚ vrátane väčšieho a zmysluplnejšieho zapojenia občanov a organizovanej občianskej spoločnosti do rozhodovania. S týmto názorom sa do konferencie zapojil Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), poradný orgán Európskej komisie.

Predsedníčka EHSV Christa Schwengová ešte pred oficiálnym začiatkom konferencie uviedla, že v rámci CoFoE by sa mal klásť osobitný dôraz na prínos a účasť tejto inštitúcie a organizovanej občianskej spoločnosti ako takej.

"Konferencia musí dosiahnuť konkrétny a merateľný pokrok a nepozostávať len z nezáväzných diskusií. Myšlienky vyjadrené počas podujatí konferencie by mali vyústiť do konkrétnych odporúčaní a opatrení v EÚ," upozornila. Podľa jej slov budúcnosť Európy potrebuje "pozitívne príbehy" a preto treba pripomínať, že Európa je skvelým miestom pre život a prosperitu.

EHSV má 18 predstaviteľov v 449-člennom plenárnom zhromaždení CoFoE. Inštitúcia má 329 členov zo všetkých členských štátov EÚ. Členovia, ktorých nominujú národné vlády a schvaľuje Rada EÚ, sú nezávislí a svoje povinnosti vykonávajú v záujme všetkých občanov EÚ. Počet poslancov za každú krajinu je úmerný počtu jej obyvateľov.

Členovia EHSV pracujú v troch skupinách – Zamestnávatelia (skupina I), Pracujúci (skupina II) a Európska rozmanitosť (poľnohospodári, voľné profesie, spotrebitelia, atď. – skupina III).

Vedúci predstavitelia všetkých troch skupín zastúpených v EHSV podporili uznesenie prijaté v súvislosti s CoFoE.

Predseda Skupiny zamestnávateľov Stefano Mallia sa vyslovil za to, aby sa konferencia zamerala na najnaliehavejšie potreby a očakávania európskych firiem, zamestnancov a občanov.

Predseda Skupiny pracujúcich Oliver Röpke vyjadril nádej, že konferencia môže "dať nový impulz" vízii Únie založenej na posilňovaní väzieb medzi ľuďmi v Európe.

Šéf skupiny Európska rozmanitosť Séamus Boland skonštatoval, že konferencia je príležitosťou na dosiahnutie udržateľnej zmeny zameranej na ľudí. "To, čo chceme, aby z konferencie vyplynulo, je skutočné uznanie zo strany európskych a národných orgánov, že občianska spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou hľadania riešení a zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní dôvery, formovaní verejnej mienky a prinášaní pozitívnych zmien," uviedol.

Zástupcovia EHSV v plenárnom zhromaždení Konferencie o budúcnosti Európy chcú dosiahnuť, aby sa do prebiehajúcich diskusií dostali aj témy a návrhy, ktoré sú v záujme zamestnávateľov, zamestnancov, odborov, rôznych záujmových skupín a spotrebiteľov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)