Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. jún 2024Meniny má Sidónia
< sekcia Zahraničie

V EÚ vstúpil do platnosti zákon o digitálnych službách

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tieto pravidlá poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na jednotnom trhu Európskej únie.

Brusel 16. novembra (TASR) - V stredu nadobudol v EÚ účinnosť zákon o digitálnych službách, prelomový súbor pravidiel na vytvorenie bezpečnejšieho a zodpovednejšieho on-line prostredia. Informuje o tom spravodajca TASR.

Zákon o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvára nové povinnosti pre on-line platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v on-line prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov a pre digitálne platformy buduje nový rámec transparentnosti a zodpovednosti.

Tieto pravidlá poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na jednotnom trhu Európskej únie. Zákon o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu.

Pre on-line sprostredkovateľské služby zavádza nový súbor pravidiel, podľa ktorého budú musieť navrhovať svoje služby a postupy. Patria sem nové povinnosti na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu a nezákonných produktov v on-line prostredí, na zvýšenie ochrany maloletých či na poskytnutie väčšieho výberu a lepších informácií používateľom. Povinnosti on-line aktérov zodpovedajú ich úlohe, veľkosti a vplyvu v on-line ekosystéme.

Široký rozsah nových povinností týkajúcich sa transparentnosti, ktorých cieľom je zvýšiť zodpovednosť a posilniť dohľad – napríklad prostredníctvom nového mechanizmu označovania nezákonného obsahu – budú musieť dodržiavať všetci on-line sprostredkovatelia.

Pre platformy s viac ako 45 miliónmi používateľov sa zavádza osobitný režim: na veľké on-line platformy alebo internetové vyhľadávače sa budú vzťahovať ďalšie povinnosti vrátane každoročného hodnotenia rizík, ktoré môžu v on-line prostredí ich služieb spôsobiť škody.

Menšie platformy a startupy budú mať výhodu v podobe užšieho súboru povinností, osobitných výnimiek z určitých pravidiel.

Nové pravidlá chránia základné práva používateľov v EÚ aj v on-line prostredí. Obmedzia sa rozhodnutia platforiem týkajúce sa svojvoľného moderovania obsahu a používatelia majú nové možnosti pri prijímaní informovaných opatrení proti platformám, na ktorých k takémuto moderovaniu obsahu došlo. Používatelia sa budú môcť sťažovať priamo na danej platforme, vybrať si orgán mimosúdneho riešenia sporov alebo žiadať o súdnu nápravu.

Zákon o digitálnych službách vytvára bezprecedentnú úroveň verejného dohľadu nad on-line platformami v celej Únii, a to na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ. Komisia má právomoc vykonávať priamy dohľad nad veľmi veľkými on-line platformami a internetovými vyhľadávačmi, z ktorých každá má zákaznícku základňu predstavujúcu viac než desať percent obyvateľstva eurobloku, čo je približne 45 miliónov ľudí.

Každý členský štát musí určiť koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude vykonávať dohľad nad inými subjektmi v rozsahu pôsobnosti zákona o digitálnych službách a v prípade nesystémových otázok aj nad veľmi veľkými on-line platformami a internetovými vyhľadávačmi.

Vnútroštátni koordinátori a eurokomisia budú spolupracovať prostredníctvom Európskeho výboru pre digitálne služby.

Po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnych službách budú mať on-line platformy tri mesiace (do 17. februára 2023) na to, aby na svojich webových sídlach zverejnili počet aktívnych koncových používateľov. Komisia posúdi, či by sa platforma mala označiť za veľmi veľkú on-line platformu alebo veľmi veľký internetový vyhľadávač.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)