< sekcia Zahraničie

EÚ navrhla štyri opatrenia pre toky tovarov do Severného Írska

Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Foto: TASR/AP

Kolégium komisárov v stredu schválilo štyri dokumenty, nelegislatívne texty, o ktorých bude Európska komisia v najbližších týždňoch rokovať s Londýnom.

Brusel 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla štyri opatrenia na upokojenie situácie a problémov spojených s dodávkami tovarov, ktoré hlásia občania a podniky Severného Írska v dôsledku brexitu. Štyri dokumenty, ktoré v stredu večer predstavil podpredseda EK Maroš Šefčovič, majú ešte viac uľahčiť pohyb tovarov z Británie do Severného Írska a zároveň zachovať integritu jednotného trhu EÚ.

Kolégium komisárov v stredu schválilo štyri dokumenty, nelegislatívne texty, o ktorých bude EK v najbližších týždňoch rokovať s Londýnom.

Prvým je opatrenie "šité na mieru" pre Severné Írsko v oblasti potravín, rastlín a zvierat (sanitárne a fytosanitárne otázky), ktoré predvída približne 80-percentné zníženie kontrol. V praxi to znamená výrazne zjednodušenú certifikáciu a zníženie úradných kontrol na široký sortiment maloobchodného tovaru, ktorý sa presúva z pevninskej Británie na spotrebu do Severného Írska. Ide o doplnok k riešeniam, ktoré EÚ predložila 30. júna na uľahčenie pohybu živých zvierat z Británie do Severného Írska.

V záujme ochrany integrity jednotného trhu EÚ by to podliehalo viacerým podmienkam a zárukám - dokončenie výstavby stálych hraničných kontrolných staníc britskou stranou, špecifické balenie a označovanie o tom, že uvedený tovar je na predaj iba v Británii, a posilnené monitorovanie dodávateľských reťazcov. EU si vyhradzuje jednostranné opatrenia v prípade, že príslušné britské orgány alebo obchodníci na identifikovaný problém nereagujú alebo ho neopravia.

Druhým opatrením sú flexibilnejšie colné formality na uľahčenie pohybu tovarov z Británie do Severného Írska - až 50-percentné zníženie administratívy. Zníži to na polovicu objem dokumentácie, ktorá je v súčasnosti potrebná pre toky tovarov cez Írske more. Na to sa tiež vzťahujú záruky, ako napríklad záväzok Londýna poskytovať úplný prístup k systémom IT v reálnom čase, doložka o preskúmaní a ukončení a zo strany britských colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom zavedenie opatrení monitorovania a presadzovania práva.

EK upozornila, že súbor prvých dvoch opatrení vytvorí "expresnú linku" na prepravu tovarov z Británie do Severného Írska, pričom sa zabezpečí účinný mechanizmus monitorovania a presadzovania a ochrana integrity jednotného trhu.

Ako tretie opatrenie EK navrhla lepšiu spoluprácu so zainteresovanými stranami a úradmi Severného Írska. Cieľom je zlepšiť výmenu informácií, pokiaľ ide o implementáciu protokolu Írsko / Severné Írsko a príslušných opatrení EÚ. Vďaka tomu by bolo uplatňovanie protokolu transparentnejšie a rešpektoval by sa aj ústavný poriadok Spojeného kráľovstva. Toto riešenie spočíva vo vytvorení štruktúrovaného dialógu medzi severoírskymi úradmi, občianskou spoločnosťou a podnikmi a eurokomisiou. Zahŕňalo by to vytvorenie štruktúrovaných skupín za účasti odborníkov na diskusiu o opatreniach EÚ, ktoré sú dôležité pre implementáciu protokolu. Vytvorí sa tiež webová stránka, ktorá bude jasným spôsobom zobrazovať právne predpisy EÚ platné v Severnom Írsku.

Štvrtým navrhnutým opatrením EK je zaistenie nepretržitých dodávok liekov z Británie do Severného Írska. Výsledkom bude, že farmaceutické firmy v Británii si môžu pri zásobovaní severoírskeho trhu zachovať všetky svoje regulačné funkcie. Znamená to, že Británia môže aj naďalej pôsobiť ako centrum dodávok generických liekov pre Severné Írsko, aj keď je teraz "treťou krajinou". Takýmto spôsobom je možné zaistiť dlhodobú dodávku liekov z Británie.

Komisia spresnila, že bude viesť ďalšie diskusie so Spojeným kráľovstvom a zainteresovanými stranami predtým, ako dokončí svoj návrh na zmenu a doplnenie existujúcich pravidiel.