Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. marec 2023Meniny má Miroslav
< sekcia Zahraničie

Európska únia zriadila úrad pre reakcie na zdravotné krízy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Európska komisia zdôraznila, že HERA je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie a zaplní medzery v reakcii a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie.

Brusel 16. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila zriadenie Európskeho úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať krízovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať.

HERA umožní predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zberu spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. V prípade núdze zabezpečí vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych predmetov, ako sú rukavice a rúška.

EK zdôraznila, že HERA je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie a zaplní medzery v reakcii a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie.

Vo "fáze pripravenosti" bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami, priemyslom a medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť pripravenosť na zdravotné krízy. Úrad posúdi hrozby a zhromaždí informácie, vyvinie modely na predpovedanie ohnísk nákazy a do začiatku roka 2022 identifikuje najmenej tri hrozby s veľkým dosahom a v súvislosti s nimi bude riešiť možné nedostatky v zdravotníckych protiopatreniach.

HERA bude podporovať aj výskum a inovácie v oblasti vývoja nových zdravotníckych protiopatrení, a to aj prostredníctvom celoúnijných sietí pre klinické skúšanie a platforiem na rýchlu výmenu údajov.

Cieľom HERA je riešiť aj problémy na trhu a navyšovať priemyselnú kapacitu, podporiť obstarávanie potrebných materiálov a riešiť výzvy súvisiace s ich dostupnosťou, distribúciou a zásobami, aby sa predišlo nedostatkom a logistickým prekážkam.

Ak na úrovni EÚ vznikne krízová zdravotná situácia, HERA môže okamžite prejsť na núdzové operácie vrátane rýchleho rozhodovania a aktivácie krízových opatrení. Aktivuje núdzové financovanie a spustí mechanizmy na monitorovanie, cielený vývoj, obstarávanie a nákup zdravotníckych materiálov a surovín. V spolupráci s členskými štátmi sa spustia zariadenia a pohotovostné výrobné kapacity na výrobu očkovacích látok a liekov, navýši sa výroba zdravotníckeho vybavenia v EÚ a vypracuje sa súpis výrobných zariadení, surovín, spotrebného materiálu a infraštruktúry, aby bol k dispozícii jasný prehľad o kapacitách v EÚ.

Ilustračné foto.
Foto: TASR/AP


Činnosti úradu HERA sa budú opierať o sumu vo výške šesť miliárd eur z dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2022 – 2027.

K podpore odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti prispejú aj ďalšie programy EÚ, ako Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, REACT-EU, Kohézny fond a Program InvestEU. Mimo hraníc Únie to budú Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce. Celková podpora pre zaistenie zdravotnej odolnosti v nasledujúcom finančnom období dosiahne takmer 30 miliárd eur.

V nadväznosti na Inkubátor HERA, ktorý bol založený vo februári 2021, sa úrad HERA zriadi ako vnútorná štruktúra eurokomisie. Úrad bude plne funkčný začiatkom roka 2022. Jeho fungovanie sa bude každoročne vyhodnocovať a upravovať, a to až do roku 2025, kedy sa vykoná komplexné preskúmanie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)