Quantcast
< sekcia Zahraničie

EÚ predstavila opatrenia na pripravenosť pred ďalším šírením COVID-19

Na archívnej snímke vojaci v ochranných odevoch pomáhajú robiť skríningové testy na koronavírus v priestoroch spoločnosti Tönnies v meste Rheda-Wiedenbrück v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Foto: TASR/AP

Medzi priority patria aj cielené a lokalizované nefarmakologické opatrenia zamerané na osobné hygienické návyky podložené výskumom a dôkazmi.

Brusel 15. júla (TASR) – Európska komisia dnes predstavila krátkodobé opatrenia, ktoré sú k dispozícii na posilnenie pripravenosti Európskej únie na prípadné ďalšie šírenie nákazy COVID-19.

Oznámenie eurokomisie sa zameriava na všetky opatrenia potrebné na zlepšenie pripravenosti vrátane testovania a sledovania kontaktov infikovaných osôb, lepšieho zdravotného dohľadu a rozšíreného prístupu k zdravotníckym materiálom, ako sú osobné ochranné prostriedky, lieky a zdravotnícke pomôcky.

Patria tam aj činnosti zamerané na pohotovostné kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti, na osobné hygienické návyky, na podporu menšín a zraniteľných osôb, ako aj na zníženie zaťaženia lekárskych kapacít spojeného so sezónnou chrípkou.

V oznámení sa uvádza niekoľko prioritných opatrení, ktoré by mali rešpektovať Európska komisia, vnútroštátne orgány i agentúry EÚ. Ide v prvom rade o rozsiahlejšie testovanie, sledovanie kontaktov nakazených osôb a dohľad zo strany orgánov verejného zdravia s cieľom mapovať ohniská nákazy a obmedziť jej ďalšie šírenie.

Komisia prijala aj vykonávacie rozhodnutie na podporu interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií naprieč hranicami členských štátov EÚ.

Ďalej EK odporúča zaistiť plynulé zásobovanie osobnými ochrannými prostriedkami, liekmi a zdravotníckymi pomôckami prostredníctvom mechanizmov, ako sú spoločné obstarávania v núdzových situáciách a strategické zásoby EÚ.

K prioritám patrí aj rýchly prístup k verejným zdravotníckym pohotovostným kapacitám, ale bez toho, aby sa zanedbávali iné oblasti zdravotnej starostlivosti - to bude možné aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie na prepravu zdravotníckeho personálu a pacientov medzi členskými štátmi a vďaka koordinácii nasadzovania tímov a vybavenia urgentnej zdravotnej starostlivosti do žiadajúcich krajín prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Medzi priority patria aj cielené a lokalizované nefarmakologické opatrenia zamerané na osobné hygienické návyky podložené výskumom a dôkazmi, ako aj včasná výmena informácií o účinnosti opätovne zavedených opatrení.

Týka sa to i podpory zraniteľných skupín populácie, ako sú starší ľudia, pacienti s chronickými ochoreniami či osoby na okraji spoločnosti prostredníctvom výmeny najlepších postupov testovania, starostlivosti a liečby, a to aj v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory.

Podľa stanoviska Európskej komisie je dôležité aj zníženie zaťaženia zdravotníckych systémov sezónnou chrípkou, a to zvýšením zaočkovanosti a inými prostriedkami, ako je napríklad dodatočné vnútroštátne obstarávanie očkovacích látok proti chrípke.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti upozornila, že hoci najhoršie momenty pandémie nového koronavírusu máme zrejme za sebou, vírus je stále aktívny a ak chce EÚ zabrániť všeobecnému šíreniu tejto nákazy, musí dbať na obozretnosť, pripravenosť a koordináciu.