Quantcast
< sekcia Zahraničie

Rok 2022 by sa mohol stať rokom mládeže

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Uvedený návrh EK ešte musia prerokovať Európsky parlament a Rada EÚ. V prípade odobrenia z ich strany sa očakáva, že prvé podujatia a činnosti sa začnú už v priebehu januára.

Brusel 14. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala návrh na vyhláseniu roka 2022 za Európsky rok mládeže. O tomto zámere hovorila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová aj v rámci svojho septembrového prejavu o stave Únie.

Komisia uviedla, že Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí na budovaní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia. Cieľom tohto návrhu je snaha poskytnúť mladým ľuďom viac a lepších príležitostí pre budúcnosť.

Eurokomisia zároveň zverejnila aj svoju najnovšiu správu o mládeži, ktorá poskytuje prehľad o situácii mladých Európanov, pokiaľ ide o vzdelávanie, odbornú prípravu, vzdelávanie, zamestnanosť a občiansku a politickú účasť.

V rámci Európskeho roka mládeže má EK v úmysle spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a mladými ľuďmi.

K vytýčeným cieľom patrí:

– podporiť generáciu, ktorá počas pandémie koronavírusu najviac obetovala, dať mladým nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť;

– nabádať mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, zo znevýhodneného prostredia, z vidieckych a vzdialených oblastí či zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnej zmeny;

– propagovať príležitosti, ktoré poskytuje politika EÚ mladým ľuďom na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja;

– čerpať inšpiráciu z opatrení, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe Konferencie o budúcnosti Európy (COFEU).


Komisia pripomenula, že pripravuje program činností a všetky zainteresované strany budú vyzvané, aby predložili svoje nápady a návrhy. V najbližších dňoch sa spustí špecializovaný prieskum na portáli pre mládež.

Rozsah činností, ktoré počas celého roka plánuje eurokomisia v spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti a mladými ľuďmi, sa bude vzťahovať na otázky, ktoré sa týkajú najmä mladých ľudí, v súlade s prioritami, ako sú rovnosť a začlenenie, udržateľnosť, duševné
zdravie a kvalitné zamestnanie.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR Štefan Puškáš


Na týchto činnostiach sa budú zúčastňovať mladí ľudia z krajín EÚ aj mimo nej. Komisia v tejto súvislosti vyzvala členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora zodpovedného za organizáciu účasti mladých ľudí na Európskom roku mládeže.

Uvedený návrh EK ešte musia prerokovať Európsky parlament a Rada EÚ. V prípade odobrenia z ich strany sa očakáva, že prvé podujatia a činnosti sa začnú už v priebehu januára.


(spravodajca TASR Jaromír Novak)