< sekcia Zahraničie

Európska komisia prijala pracovný program na rok 2021

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

S cieľom vybudovať úniu rovnosti EK predloží nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu.

Brusel 19. októbra (TASR) – Európska komisia prijala v pondelok svoj pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva na zelenšie a pripravené na digitálny vek. Program pomáhal šéfke EK Ursule von der Leyenovej pripraviť podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.

Pracovný program EK obsahuje 44 nových legislatívnych iniciatív. Von der Leyenová v tejto súvislosti naznačila, že najvyššou prioritou bude zachraňovať životy a živobytie ohrozené koronakrízou. EK sa bude snažiť o zabezpečenie vakcíny pre Európanov a o pomoc ekonomikám prostredníctvom zelenej a digitálnej transformácie.

„Tieto priority pomôžu zabezpečiť nielen obnovu Európy, ale aj našu dlhodobú odolnosť, a to prostredníctvom nadčasových riešení vo všetkých oblastiach politiky. V čo najväčšej miere využijeme strategický výhľad, ako aj zásady lepšej tvorby práva," uviedol Šefčovič s dôrazom na skutočnosť, že politika EÚ sa bude opierať o fakty, bude transparentná, efektívna a pripravená na budúcnosť.

Pre napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody a dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 EK predloží balík návrhov s názvom Fit for 55 s cieľom znížiť emisie CO2 do roku 2030 aspoň o 55 percent. Bude sa to týkať obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti budov, využívania pôdy, zdaňovania energie, obchodovania s emisiami či uhlíkovej dane na hraniciach Únie. Komisia predloží aj opatrenia v rámci akčných plánov pre obehové hospodárstvo, stratégie v oblasti biodiverzity a stratégie "z farmy na stôl".

EK predloží ciele v digitálnej oblasti do roku 2030, ktoré sa budú opierať o právne návrhy týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti, základných práv a spracúvania údajov umelou inteligenciou. Nový návrhom má byť európska elektronická identifikácia, ale aj aktualizácia priemyselnej stratégie pre Európu s cieľom zohľadniť vplyvy koronakrízy.

V snahe zaistiť, aby sa zdravotná a hospodárska kríza nepremenila na sociálnu krízu, EK na budúci rok predloží akčný plán realizácie Európskeho piliera sociálnych práv. Predloží i novú európsku záruku pre deti, ktorá všetkým zaistí prístup k zdravotníctvu a vzdelávaniu. Pripravuje aj revíziu rámca na riešenie zlyhaní bánk v EÚ, opatrenia na podporu cezhraničných investícií a účinnejší boj proti praniu špinavých peňazí.

EÚ musí zohrávať kľúčovú úlohu v oblasti zahraničnej politiky, čo chce eurokomisia zabezpečiť aj tým, že Únia bude na čele globálnej reakcie pri rozdeľovaní bezpečnej a dostupnej vakcíny proti COVID-19 pre všetkých. Chystá návrh o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách, o obnovení partnerstva s krajinami južného susedstva a oznámenie o Arktíde. Exekutíva EÚ by mala predstaviť aj nový strategický prístup na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov. V oblasti humanitárnej pomoci preskúma nové spôsoby spolupráce so zahraničnými partnermi.

Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 EK navrhne vybudovanie silnejšej Európskej zdravotnej únie, a to posilnením úlohy existujúcich agentúr a zriadením agentúry pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj. Pripravuje aj novú stratégiu pre budúci Schengen a na nedávno predložený Pakt o migrácii a azyle nadviaže krokmi v oblasti legálnej migrácie. Chystá akčný plán proti pašovaniu migrantov a stratégiu dobrovoľného návratu a reintegrácie utečencov. EK predloží aj komplexnú stratégiu boja proti antisemitizmu a chce posilňovať bezpečnostnú úniu, riešiť problémy terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a hybridných hrozieb.

S cieľom vybudovať úniu rovnosti EK predloží nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Plánuje rozšíriť zoznam trestných činov o všetky delikty z nenávisti. Navrhne tiež jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a prijme opatrenia na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred zneužívaním súdnych sporov.