< sekcia Zahraničie

Európska komisia zaregistruje iniciatívu občanov EÚ na záchranu včiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Európska komisia môže podľa Lisabonskej zmluvy prijímať právne opatrenia v oblastiach ako je vnútorný trh, poľnohospodárska politika alebo ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia.

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu s názvom "Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a zlepšenie biotopov pre hmyz v Európe". Jej organizátori vyzývajú exekutívu EÚ, aby prijala právne predpisy s cieľom zachovať a zlepšiť prírodné prostredie pre hmyz, ktorý je dôležitým ukazovateľom zdravých ekosystémov.

Občianska iniciatíva sa zameriava na zavedenie cieľov, ktoré majú zaradiť podporu biodiverzity medzi všeobecné ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, výrazne znížiť používanie pesticídov a zakázať bez výnimky všetky škodlivé pesticídy. Požadujú tiež reformu kritérií oprávnenosti a prípustnosti pri predkladaní žiadostí o finančnú podporu, podporu rozmanitosti poľnohospodárskych plôch, obmedzovanie zamorenia prírody zapríčineného množstvom živín, účinnejšie zriaďovanie chránených oblastí a zintenzívnenie výskum a monitorovania celkovej situácie v tejto oblasti spolu s lepším vzdelávaním o biodiverzite.

Európska komisia môže podľa Lisabonskej zmluvy prijímať právne opatrenia v oblastiach ako je vnútorný trh, poľnohospodárska politika alebo ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Preto túto občiansku iniciatívu považuje za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať.

K registrácii iniciatívy dôjde 27. mája. Od toho istého dňa začne plynúť dvanásťmesačná lehota, počas ktorej organizátori musia zozbierať najmenej jeden milión podporných podpisov z najmenej siedmich členských štátov EÚ. Následne EK bude musieť do troch mesiacov zareagovať a oznámiť, či tejto žiadosti občanov vyhovie alebo nie. V oboch prípadoch musí svoje rozhodnutie zdôvodniť.

Spravodajca TASR Jaromír Novak