< sekcia Zahraničie

Slabá integrácia mladých utečencov v EÚ povedie k stratenej generácii

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Riaditeľ FRA Michael O’Flaherty upozornil, že inštitúcie EÚ spoločne s členskými štátmi pracujú na riešení migrácie v celej Európe

Brusel 19. novembra (TASR) - Právne prieťahy a problémy spojené s integráciou mladých utečencov, ktorí utiekli z domova pred vojnou a prenasledovaním, môžu predstavovať riziko vzniku "stratenej generácie". Uviedla to v utorok vo svojej správe Agentúra EÚ pre základné práva (FRA).

Správa agentúry sídliacej vo Viedni uvádza aj niektoré dobré príklady integrácie mladých utečencov a vyzýva členské štáty EÚ, aby si medzi sebou vymieňali skúsenosti, ako dať týmto mladým ľuďom primerané šance v živote.

Riaditeľ FRA Michael O’Flaherty upozornil, že inštitúcie EÚ spoločne s členskými štátmi pracujú na riešení migrácie v celej Európe, avšak pri integrácii novoprichádzajúcich migrantov čelia vážnym problémom, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí.

"Na tieto problémy našťastie existujú riešenia. Rozličné príklady ilustrujú, ako rozumné a premyslené politické rozhodnutia dokážu vo veľkej miere prispieť k prekonaniu prekážok. Tvorcovia politík na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ musia prijať také stratégie, ktoré tejto generácii umožnia stať sa plnohodnotnými členmi našej spoločnosti," odkázal O’Flaherty prostredníctvom správy pre médiá.

Na základe rozhovorov s viac ako 160 utečencami a 400 pracovníkmi prvého kontaktu správa FRA s názvom Integrácia mladých utečencov v EÚ poukazuje na vážne prekážky v doterajších prístupoch k integrácii mladých utečencov vo veku od 16 do 24 rokov.

Správa sa venuje aj osvedčeným miestnym iniciatívam v jednotlivých krajinách. Za dobré príklady FRA považuje finančnú podporu na individuálne bývanie žiadateľov o azyl vo Viedni, pomoc pri zrýchlenej integrácii na účely vstupu na trh práce vo Švédsku, systém finančnej pomoci v podobe záruky pre mladých ľudí, ktorá je k dispozícii mladým utečencom vo Francúzsku či mobilnú aplikáciu v siedmich jazykoch o živote v Nemecku.

FRA vyzvala členské štáty na zrýchlenie konania o azyle. Žiadatelia s vysokou šancou na udelenie azylu by tak mohli začať s integráciu čo najskôr. Priemerná dĺžka azylového konania a získania povolenia na pobyt je teraz dva roky.

FRA požaduje aj obmedzenie byrokracie v súvislosti so zlúčením rodiny a poukazuje na potrebu rýchlych a dostupných postupov týkajúcich sa zlúčenia rodiny. Členské krajiny by mali rovnako dbať na poskytnutie vhodného bývania pre mladých utečencov, lebo niektorí ľudia počas konania o azyle žijú na ulici.

Politika bývania pre utečencov má podľa FRA zohľadňovať príchod veľkého počtu osôb a napĺňať potreby v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, aby sa minimalizovalo narušenie konania v dôsledku ich premiestňovania. To sa týka aj zlepšenia starostlivosti o duševné zdravie, lebo mnohí utečenci traumatizovaní svojim putovaním nie sú schopní spať, piť ani jesť, kým čakajú na vybavenie žiadosti o azyl.

Agentúra s odkazom na posilnenie vzdelávania upozornila, že niektoré deti môžu začať s povinnou školskou dochádzkou až po jednom roku, a preto treba deti žiadateľov o azyl zapájať čo najskôr do bežných vzdelávacích systémov. Všeobecne žiadateľom o azyl treba umožniť včasný prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a zamestnaniu a zabrániť tak rôznym kriminálnym živlom, aby ich vtiahli do života poznačeného trestnou činnosťou.

Podľa údajov FRA v rokoch 2015 - 2018 získali v EÚ medzinárodnú ochranu takmer dva milióny ľudí. Z právnych predpisov EÚ jasne vyplýva, že členské štáty majú povinnosť utečencov chrániť, a na podporu integrácie sú k dispozícii financie EÚ. V praxi je však situácia v členských štátoch veľmi rôznorodá a problémy sa zhoršujú, keď mladí utečenci dovŕšia 18 rokov a nemôžu sa ďalej spoliehať na podporné siete.

Správa FRA vychádza z rozhovorov, ktoré sa uskutočnili na 15 miestach v šiestich členských štátoch EÚ: vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku a vo Švédsku.