< sekcia Zahraničie

TASR a AFP upozorňujú na hoax

Koncom apríla 2021 sa na niektorých slovenských internetových stránkach objavili články, v ktorých sa uvádzalo, že podľa francúzskeho centra pre hodnotenie liekov CTIAP nie sú vakcíny proti Covid-19 používané vo Francúzsku bezpečné a účinné. Foto: TASR/AFP

Nie je pravda, že vakcíny proti Covid-19 sú neúčinné a nebezpečné.

Bratislava 24. mája (TASR) – Koncom apríla 2021 sa na niektorých slovenských internetových stránkach objavili články, v ktorých sa uvádzalo, že podľa francúzskeho centra pre hodnotenie liekov CTIAP nie sú vakcíny proti ochoreniu Covid-19 používané vo Francúzsku bezpečné a účinné.

Tieto výhrady však v skutočnosti neprezentoval tím odborníkov z CTIAP, ale na osobnom blogu lekárnik Amine Umlia z nemocnice v meste Cholet. Nemocnica sa od jeho tvrdení dištancovala a odmietli ich aj oficiálne francúzske inštitúcie. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Vakcíny od spoločností Pfizer, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson, ktorými sa vo Francúzsku očkuje, zaregistrovala Európska lieková agentúra, čo znamená, že výsledky ich klinických skúšok boli vyhodnotené ako dostačujúce na spustenie očkovania.

V článkoch sa uvádzalo, že vakcíny dostali len mimoriadny súhlas a boli schválené len dočasne na základe naliehavej potreby, čím sa vytváral dojem, že nie je dostatok poznatkov o pozitívach či rizikách vakcín.

Podmienečná registrácia EMA umožňuje národným regulátorom schváliť vakcínu rýchlo, keď existuje naliehavá potreba. Aj podmienečná registrácia však podľa EMA garantuje, že schválená vakcína spĺňa prísne európske štandardy na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu. Potvrdila to aj francúzska Národná agentúra pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych výrobkov (Agence nationale de sécurité du medicamét et des produits de santé - ANSM).

"Podmienečná registrácia pre uvedenie na trh zaručuje, že všetky kontroly a skúšky, ktoré sú súčasťou štandardnej registrácie, sú splnené tak, aby sa zaručila vysoká úroveň bezpečnosti pacientov," uvádza ANSM.

Účinnosť a bezpečnosť vakcín potvrdila podľa Elisabeth Bouvetovej, šéfky technickej komisie francúzskeho národného zdravotníckeho úradu (Haute Autorité de Santé - HAS), aj prax.

"Teraz, v reálnom živote, keď máme k dispozícii dáta o miliónoch ľudí, ktorí boli zaočkovaní, môžeme pozorovať, akú má vakcína účinnosť voči vážnym formám ochorenia. Boli sme si istí, že bude účinná, a teraz je to potvrdené," uviedla pre AFP. HAS je oficiálna inštitúcia, ktorá vo Francúzsku vydáva odporúčania na používanie vakcín a liekov.

O CTIAP sa v článkoch písalo ako o regionálnom centre na hodnotenie liekov, v ktorom má pracovať tím expertov z nemocnice v meste Cholet. Je pravda, že pri nemocnici funguje tzv. centrum farmakovigilancie CTIAP (Centre territorial d’Information indépendante et d’Avis pharmaceutiques), ale centrum nie je oficiálnou štátnou či regulačnou agentúrou, akými sú ANSM a HAS. Ani tvrdenia z článkov nepochádzajú z oficiálnej stránky nemocnice, ale z blogu CTIAP.

AFP kontaktovala nemocnicu a tá potvrdila, že centrum CTIAP vzniklo z iniciatívy Amine Umlila, ďalej vysvetlila, že blog, ktorý Umlil spravuje, je len jeho osobný.

"Názory a analýzy, ktoré sú prezentované na blogu sú výlučnou zodpovednosťou Dr. Umlila a nemajú nič spoločné so stanoviskami nemocnice. Komunita lekárskych pracovníkov a vedenie nemocnice sa nestotožňuje s viacerými prejavmi, ktoré sú na blogu umiestnené," uviedla nemocnica pre AFP.

Nemocnica sa aktívne snaží o vakcináciu personálu a väčšiny ohrozených pacientov v súlade s odporúčaniami francúzskeho ministerstva zdravotníctva. Zatiaľ stihli zaočkovať takmer 70 percent zamestnancov.