< sekcia Zahraničie

Nový zákon umožní Číne zriadiť vlastný bezpečnostný úrad

Pročínski aktivisti držia čínske a hongkongské vlajky počas zhromaždenia, na ktorom oslavovali schválenie kontroverzného zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong v utorok 30. júna 2020. Foto: TASR/AP

Nový zákon definuje štyri druhy trestných činov. Ide o separatizmus, podvratnú činnosť voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.

Peking 30. júna (TASR) - Kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong, ktorý v utorok nadobudol účinnosť, dáva okrem iného Číne právomoc zriadiť v Hongkongu národný bezpečnostný úrad, ktorého zamestnanci pri vykonávaní svojich povinností nebudú podliehať miestnym zákonom. Informovala o tom agentúra AFP.

Nový zákon definuje štyri druhy trestných činov. Ide o separatizmus, podvratnú činnosť voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.

Podľa agentúry AFP nová legislatíva zásadne mení vzťah medzi Pekingom a Hongkongom a ruší doterajšiu hranicu medzi nezávislým súdnictvom Hongkongu a súdmi pod kontrolou čínskej komunistickej strany.

Úplné znenie zákona zverejnené v utorok vymenúva tri prípady, keď Čína môže prevziať stíhanie obžalovaného. Ide o zložité kauzy zasahovania zahraničia do vnútorných záležitostí, "mimoriadne závažné" prípady a ak je národná bezpečnosť vystavená "vážnym a realistickým hrozbám".

V zákone sa ďalej uvádza, že o postúpenie prípadu justičným orgánom pevninskej Číny môže požiadať čínsky národný bezpečnostný úrad v Hongkongu, ako aj samotné hongkonské úrady. V tomto prípade trestné stíhanie prevezme prokurátor určený generálnou prokuratúrou a proces sa uskutoční na najvyššom súde.

Páchatelia závažných trestných činov môžu byť odsúdení na doživotie alebo na najmenej desať rokov odňatia slobody, bez ohľadu na to, či použili násilie alebo sa ním vyhrážali.

Zákon tiež hovorí, že niektoré prípady týkajúce sa činov namierených proti národnej bezpečnosti by sa mohli v Hongkongu prerokúvať za zatvorenými dverami, ak by obsahovali štátne tajomstvá. Prípadné rozsudky by sa zverejnili neskôr.

Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.