Quantcast
< sekcia Zahraničie

Inštitúcie EÚ predstavia kroky po Konferencii o budúcnosti Európy

Na archívnej snímke z 13. júla 2020 vlajka Európskej únie. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V posledných mesiacoch sa inštitúcie EÚ usilovali splniť svoj záväzok konať na základe návrhov CoFoE. Začali proces implementácie následných opatrení v súlade so svojimi právomocami podľa zmlúv o EÚ.

Brusel 29. novembra (TASR) - Inštitúcie EÚ v piatok 2. decembra predstavia občanom, ktorí sa zúčastnili na európskych a vnútroštátnych panelových diskusiách Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ďalšie kroky, ktoré nadväzujú na výsledky a odporúčania konferencie. Na utorňajšiu správu Európskeho parlamentu (EP) upozornil spravodajca TASR.

Tri hlavné euroinštitúcie – Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia – tak zorganizujú nadväzujúce podujatie, ako prisľúbili občanom v priebehu konania konferencie. Podujatie sa uskutoční v bruselskom sídle EP a bude zahŕňať interaktívnu výmenu názorov predstaviteľov euroinštitúcií s občanmi, ktorí sa zúčastnili na celoeurópskych a národných panelových diskusiách a podujatiach občanov. Predstavitelia troch uvedených inštitúcií vysvetlia, ako nadviažu na konferenciu a jej návrhy.

V posledných mesiacoch sa tri uvedené inštitúcie EÚ usilovali splniť svoj záväzok konať na základe návrhov CoFoE. Začali proces implementácie následných opatrení v súlade so svojimi právomocami podľa zmlúv o EÚ.

Celkom 49 návrhov predložených konferenciou zahŕňa viac ako 320 opatrení v deviatich tematických oblastiach: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Všetky návrhy vyplývajú z odporúčaní európskych panelových diskusií občanov, príspevkov vnútroštátnych panelových diskusií a podujatí, nápadov zaznamenaných na viacjazyčnej digitálnej platforme, ako aj z výsledkov diskusií v rámci deviatich tematických pracovných skupín CoFoE a plenárnych zasadnutí konferencie.

Konferencia o budúcnosti Európy ukončila svoju činnosť 9. mája tohto roku slávnostným ceremoniálom na pôde europarlamentu v Štrasburgu, keď spolupredsedovia Výkonnej rady CoFoE predložili záverečnú správu o výsledkoch tohto celoeurópskeho podujatia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)