Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. september 2023Meniny má Cyprián
< sekcia Zahraničie

Komisia má analýzy, ako sa Ukrajina a Gruzínsko prispôsobujú právu EÚ

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Analýzy EK poskytujú prehľad o situácii, pokiaľ ide o schopnosť týchto troch krajín plniť záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, a ponúkajú usmernenie pre ďalšiu prácu v rámci rôznych kapitol acquis.

Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila analytické správy hodnotiace schopnosť Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.

Správy EK poskytujú podrobnú analýzu toho, kde sa krajiny nachádzajú, pokiaľ ide o ich zosúladenie so súborom spoločných práv a povinností EÚ (acquis communautaire). Dopĺňajú stanoviská k žiadostiam všetkých troch krajín o členstvo v EÚ prijaté Európskou komisiou v júni 2022.

Európska rada (summit EÚ) udelila vlani v júni štatút kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku so stanovením série priorít, ktoré musia riešiť, a poskytla európsku perspektívu Gruzínsku.

Komisia vo zverejnených správach vyhodnotila úroveň ich aproximácie s legislatívou EÚ. Urobila tak na základe odpovedí na rozoslané dotazníky a informácií, ktoré získala počas dialógov vedených posledné roky v rámci asociačných dohôd a komplexných dohôd o voľnom obchode s cieľom posúdiť ich vykonávanie.

Všetky tri krajiny boli hodnotené na základe rovnakých kritérií a podľa dosiahnutých zásluh. Podrobné hodnotenia sú rozdelené na šesť základných oblastí: základy prístupového procesu (právny štát, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, boj proti organizovanému zločinu a terorizmu, súdna spolupráca v trestných veciach, migrácia, azyl a ochrana hraníc, verejné obstarávanie); vnútorný trh; konkurencieschopnosť; zelená agenda; poľnohospodárstvo a prírodné zdroje; zahraničná politika a vonkajšie vzťahy.

Analýzy EK poskytujú prehľad o situácii, pokiaľ ide o schopnosť týchto troch krajín plniť záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, a ponúkajú usmernenie pre ďalšiu prácu v rámci rôznych kapitol acquis. Komisia bude aj naďalej poskytovať Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku usmernenia a podporu, aby pokračovali v zosúlaďovaní svojich noriem s normami EÚ.

Na jeseň EK podá správu o integračnom pokroku dosiahnutom v týchto troch krajinách z pohľadu riešenia priorít a reforiem. Jesenné hodnotiace správy zohľadnia vývoj politiky v uvedených krajinách od júna 2022 a poskytnú politické odporúčania týkajúce sa reforiem, ktoré treba riešiť v nasledujúcom období.