< sekcia Zahraničie

Organizácie žiadajú štáty EÚ, aby neodoberali deti rómskym rodinám

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Europoslanec Peter Pollák uviedol, že každé dieťa by malo dostať čo najlepší štart do života. Rodiny v tomto ohľade zohrávajú to najdôležitejšie miesto, preto je potrebné poskytovať im pomoc.

Brusel 8. apríla (TASR) - Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) a organizácie Hope and Homes for Children a Eurochild vo štvrtok pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov vyzvali európske štáty, aby sa zaviazali k zatvoreniu inštitúcií pre deti a k poskytovaniu adekvátnych služieb pre rómske deti a ich rodiny, nakoľko rómske deti sú nadmerne zastúpené v systéme štátnej starostlivosti.

K tejto výzve sa pre TASR vyjadril slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák, ktorý je jedným z troch europoslancov rómskeho pôvodu.

Organizácie v spoločnej výzve pripomenuli, že nová stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa uvádza, že všetky deti, vrátane detí so zdravotným postihnutím a zo znevýhodnených skupín, majú rovnaké právo žiť so svojimi rodinami a vo svojej komunite. Aj napriek tomu sú v mnohých európskych krajinách rómske deti bežne odoberané z rodín a umiestňované do štátnej starostlivosti v neprimeranom počte v porovnaní so zvyškom populácie.

Výskum v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Taliansku ukázal, že rómske deti môžu tvoriť 20 - 80 percent detí v ústavnej starostlivosti v dôsledku predpojatosti inštitúcií voči Rómom, diskriminácie a nezákonného postupu odoberania detí na základe chudoby.

Tento problém je podľa signatárov výzvy potrebné urgentne riešiť v nadväznosti na novú stratégiu v oblasti práv dieťaťa a nového Strategického rámca EÚ pre Rómov a Akčného plánu EÚ proti rasizmu.

Okrem toho by inštitúcie EÚ - aj s využitím finančných prostriedkov EÚ - aj naďalej mali podporovať členské štáty, ako aj kandidátske a susediace krajiny v ich úsilí prelomiť začarovaný kruh chudoby, bojovať proti diskriminácii a presadzovať národné stratégie na urýchlenie reformy deinštitucionalizácie.

Slovenský europoslanec Peter Pollák pre TASR uviedol, že každé dieťa by malo dostať čo najlepší štart do života. Rodina v tomto ohľade zohráva to najdôležitejšie miesto, preto je potrebné poskytovať rodinám podporu a pomoc, aby vedeli zabezpečiť blaho a rozvoj svojich detí.

"Je pravdou, že rómske deti sú nadmerne zastúpené v systéme štátnej starostlivosti na Slovensku. Pri skúmaní dôvodov ich umiestnenia do detských domovov sú chudoba a nevyhovujúce podmienky ovplyvňujúce ich zdravý vývoj zastúpené v podstatnej miere. Preto zastávam názor, že i táto oblasť si vyžaduje komplexné riešenia," povedal Pollák.

Uvedené tri organizácie zároveň vyzvali národné vlády v krajinách mimo EÚ, aby sa zaviazali k odstráneniu inštitucionálnej starostlivosti a k investovaniu do adekvátnych mechanizmov sociálnej podpory, preventívnych opatrení a starostlivosť rodinného typu v prípadoch odobratých detí.

spravodajca TASR Jaromír Novak