Quantcast
< sekcia Zahraničie

Nový kódex umožní policajtom z EÚ stíhať zločincov aj za hranicami

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Nové pravidlá na výmenu informácií znamenajú, že policajti v jednom členskom štáte by mali mať prístup k tým istým informáciám za rovnakých podmienok, ako majú ich kolegovia v inom štáte EÚ.

Brusel 8. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla kódex policajnej spolupráce EÚ s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva a poskytnúť príslušníkom polície v členských krajinách modernejšie prostriedky na výmenu informácií.

Komisia upozornila, že mnoho páchateľov pôsobí cezhranične, preto aj polícia v eurobloku musí byť schopná rýchlo a efektívne spolupracovať a nedovoliť, aby páchatelia unikali polícii tým, že prejdú z jedného členského štátu do druhého.

Kódex policajnej spolupráce, ktorý zahŕňa odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci a nové pravidlá výmeny informácií, pomôže zlepšiť cezhraničné operácie, poskytne jasné stanovené kanály a časové rámce na výmenu informácií a posilní úlohu Policajného úradu EÚ (Europol). Okrem toho revidované pravidlá o automatizovanej výmene určitých kategórií údajov pomôžu účinnejšie odhaliť spojitosti medzi trestnými činmi v celej Únii.

Medzi navrhované opatrenia patrí odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci obsahujúce spoločné normy pre spoluprácu medzi príslušníkmi polície, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej hliadkovej činnosti a pôsobia na území iného členského štátu. Zahŕňa spoločný zoznam trestných činov, v prípade ktorých je možné cezhraničné prenasledovanie, a zabezpečené aplikácie na posielanie správ, aby mohli príslušníci polície pri vykonávaní operácií v iných krajinách EÚ komunikovať so svojimi kolegami.

Nové pravidlá na výmenu informácií znamenajú, že policajti v jednom členskom štáte by mali mať prístup k tým istým informáciám za rovnakých podmienok, ako majú ich kolegovia v inom štáte EÚ. Členské štáty by mali zriadiť jednotné kontaktné miesto, ktoré by fungovalo nepretržite, malo by primerané personálne obsadenie a slúžilo by na výmenu informácií s inými krajinami EÚ.

Požadované informácie by sa v naliehavých prípadoch mali sprístupniť do 8 hodín, maximálne však do siedmich dní. Štandardným komunikačným kanálom by sa mala stať dôveryhodná sieťová aplikácia na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA), ktorú spravuje Europol.

Navrhovanú smernicu o výmene informácií a nariadenie o automatizovanej výmene údajov ešte musia spoločne prijať Európsky parlament a Rada EÚ. Aj odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci prerokuje Rada EÚ a po konzultácii s europarlamentom ho môže prijať. Odporúčanie by potom slúžilo ako základ pre všetky členské štáty na aktualizovanie existujúcich vnútroštátnych alebo dvojstranných dohôd v oblasti policajnej spolupráce.

spravodajca TASR Jaromír Novak