Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. marec 2023Meniny má Emanuel
< sekcia Zahraničie

Partnerská dohoda s eurokomisiou má pomôcť Slovensku

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Foto: TASR

Na zelenú transformáciu a nižšiu energetickú závislosť od jedného dodávateľa Slovensko získa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu 4,2 miliardy eur.

Brusel 18. júla (TAST) - Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová uzavrela v pondelok Partnerskú dohodu s Európskou komisiou na roky 2021 – 2027 v celkovej hodnote 12,8 miliardy eur. Informuje spravodajca TASR.

Slovensko dohodu uzatvára v poradí ako 16 členská krajina EÚ a na obdobie 2021 – 2027 dostane 12,8 miliardy eur. Suma má investične podporiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zároveň pomôže Slovensku plniť kľúčové priority EÚ, a dosiahnuť tak zelenú a digitálnu transformáciu a sociálnu spravodlivosť.

"Dohoda je kombináciou odvahy a ambicióznosti a to v najťažšej časti dejín samostatného Slovenska, v dobe po pandémii koronavírusu a počas vojny na Ukrajine, energetickej krízy a celosvetovej inflácie," uviedla Remišová počas tlačovej konferencie s eurokomisárkou pre regionálny rozvoj Elisou Ferreirovou a eurokomisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasom Schmitom.

Na zelenú transformáciu a nižšiu energetickú závislosť od jedného dodávateľa Slovensko získa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu 4,2 miliardy eur.

Táto suma má umožniť plniť klimatické ciele a znížiť energetickú závislosť od Ruska. Vďaka nej Slovensko zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie a zníži celkovú spotrebu energie a emisie skleníkových plynov z verejných budov. Významné investície pôjdu aj do rekonštrukcie a modernizácie železničnej siete.

Na zmiernenie sociálno-ekonomických nákladov energetickej transformácie sa využije 459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Z tejto sumy sa podporí vytváranie nových pracovných miest, odborná príprava a investície do ekologických technológií a zvýši sa atraktívnosť zasiahnutých regiónov pre mladých ľudí.

Na podporu digitálnej transformácie a hospodárskej konkurencieschopnosti EK odsúhlasila Slovensku 1,9 miliardy eur na digitalizáciu, výskumné a inovačné kapacity a vyššiu konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.

Cez Európsky sociálny fond plus (ESF+) Slovensko získa 3,2 miliardy eur. Približne 680 miliónov eur budú tvoriť investície na zlepšenie životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku a na inkluzívne vzdelávanie a sociálne služby.

Ďalších 203 miliónov eur pomôže pri prehlbovaní vedomostí a na preškolovanie pracovníkov, aby vedeli lepšie reagovať na potreby trhu práce.

Partnerská dohoda nezabúda ani na deti a mladých ľudí - 280 miliónov eur sa využije na záruky pre mladých ľudí a 318 miliónov eur podporí Európsku záruku pre deti. Slovensko tiež získa 15 miliónov eur z Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu.

Eurokomisárka Ferreirová skonštatovala, že dohoda o partnerstve umožní Slovensku riešiť najvážnejšie problémy vrátane potreby znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, vymaniť sa z krízy spôsobenej pandémiou a vyrovnať vnútorné regionálne rozdiely.

Eurokomisár Schmit privítal najmä iniciatívy slovenskej strany na získavanie pracovných zručností, rozvíjanie sociálnych služieb a zlepšovanie životných podmienok ľudí v núdzi, najmä marginalizovaných rómskych komunít.