< sekcia Zahraničie

J. Paška: Fatálne zlyhanie slovenského zastúpenia v europarlamente

Jaroslav Paška Foto: TASR/Pavel Neubauer

Z trinástich slovenských europoslancov sa kľúčového hlasovania o otvorení problematiky Benešových dekrétov voči Slovensku zúčastnili len dvaja poslanci.

Brusel 12. februára (TASR) - Slovenský europoslanec Jaroslav Paška (SNS) dnes pripomenul, že v utorok (11.2) na pôde Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre právne veci (JURI) prebehlo hlasovanie o ďalšom postupe pri spracúvaní Petície maďarského občana Imreho Juhásza, ktorý tvrdí, že Benešove dekréty z rokov 1944 až 1948 sú na Slovensku stále účinné a z dekrétov vyplývajúca diskriminácia voči maďarskej a nemeckej menšine predstavuje flagrantné porušenie článkov 2 a 6 Zmluvy o EÚ, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Charty základných práv Európskej únie.

Paška pre TASR uviedol, že vzhľadom na výraznú angažovanosť maďarských poslancov v EP za presadenie vyšetrovania SR (v zmysle uvedenej petície žiadali v októbri 2012 maďarskí europoslanci Zoltán Bagó, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankissová a Krisztina Morvaiová pozastaviť členstvo Slovenska v EÚ) stály predstaviteľ SR pri EÚ Ivan Korčok upozornil všetkých slovenských europoslancov na nevyvážený text odporúčania výboru JURI, predložený na hlasovanie, ktorý označil "preskúmanie právneho stavu a vplyvu dekrétov na legislatívu v právnom rámci SR za žiaduce".

Stály predstaviteľ SR pri EÚ súčasne požiadal slovenských poslancov EP o osobnú angažovanosť pri hlasovaní za odmietnutie tejto výzvy na perzekvovanie Slovenska v ich politických skupinách.

Z trinástich slovenských europoslancov sa kľúčového hlasovania o otvorení problematiky Benešových dekrétov voči Slovensku zúčastnili len dvaja poslanci. Boli nimi Alajos Mészáros (SMK), člen výboru JURI, ktorý podľa Pašku prišiel zabojovať za presadenie vyšetrovania Slovenska, a samotný Paška, ktorý si vybavil osobitné oprávnenie zúčastniť sa uvedeného hlasovania.

Paška žiadal zrušenie hlasovania

Paška, ktorý je podpredsedom poslaneckej frakcie Európa slobody a demokracie (EFD), pred hlasovaním požiadal o zrušenie naplánovaného hlasovania vzhľadom na skutočnosť, že Benešove dekréty sú súčasťou právnych aktov upravujúcich realizáciu územného usporiadania po II. svetovej vojne a ich otváranie bolo v minulosti tak Európskou komisiou, ako aj Európskym parlamentom viackrát odmietnuté. Vo svojom vyjadrení tiež poukázal na skutočnosť, že najmä v Maďarsku, Nemecku a Rakúsku v poslednom čase silnejú hlasy na revidovanie povojnového status–quo.

Predseda výboru nemecký poslanec Klaus-Heiner Lehne ako i ďalší prítomní poslanci však boli rozhodnutí presadiť prijatie navrhnutého odporúčania. Hlasovaním 15 hlasov za a dvoch proti, pričom šiesti sa zdržali, bolo výborom JURI prijaté odporúčanie v súvislosti s Petíciou 0070/2012 podanou Imre Juhászom preskúmať právny stav a vplyv Benešových dekrétov na legislatívu v právnom rámci SR.

O "angažovanosti" slovenských poslancov pri obhajobe pozície SR v Európskom parlamente podľa Pašku svedčí skutočnosť, že prítomní zástupcovia Európskej ľudovej strany (poslanci za KDH, SDKÚ-DS a SMK) hlasovali za vyšetrovanie Slovenskej republiky.

Proti vyšetrovaniu Slovenska nehlasovali ani prítomní zástupcovia Skupiny progresívnej aliancie socialistova demokratov (S&D), v radoch ktorej sú piati poslanci za SMER – SD. Zástupcovia tohto politického klubu sa hlasovania zdržali.

Proti prijatiu dokumentu odporúčajúcemu preskúmať právny stav a vplyv Benešových dekrétov v SR hlasovala len poslanecká skupina EFD, ktorej podpredsedom je Paška z SNS, keď pozíciu SR podporil hlasovaním aj spolupredseda EFD Francesco Enrico Speroni z Talianska.