< sekcia Zahraničie

Počet žiadostí o azyl vlani mierne klesol, dominovali občania Sýrie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Hlavnými prijímajúcimi krajinami v roku 2016 boli Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Grécko a Rakúsko.

Brusel 5. júla (TASR) - Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) zverejnil dnes svoju výročnú správu o situácii v oblasti azylu v Európskej únii za rok 2016. Oproti roku 2015 došlo k sedempercentnému poklesu v počte podaných žiadostí o právnu ochranu.

Cieľom správy je poskytnúť komplexný prehľad o situácii v oblasti azylu v zóne EÚ+ (členské štáty EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) preskúmaním žiadostí o medzinárodnú ochranu a následných rozhodnutí o udelení azylu, ako aj azylových trendov vrátane kľúčových výziev počas minulého roka. Táto analýza poskytuje prehľad o praktickom fungovaní spoločného európskeho azylového systému (CEAS).

Správa EASO konštatuje, že v roku 2016 bolo v zóne EÚ+ prijatých takmer 1,3 milióna žiadostí o medzinárodnú ochranu. V porovnaní s rokom 2015, keď bolo podaných približne 1,4 milióna žiadostí, došlo k poklesu o sedem percent.

Značný nárast počtu žiadostí o azyl za posledné dva roky však viedol aj k nárastu počtu rozhodnutí vydaných v prvom stupni: v roku 2016 krajiny zóny EÚ+ vydali približne 1,15 milióna rozhodnutí v prvom stupni, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 84 percent viac. Takisto počet rozhodnutí vydaných v druhom stupni (opakované žiadosti o azyl) medziročne vzrástol, a to o 21 percent.

Medzi žiadateľmi o azyl mali vlani najväčšie zastúpenie občania Sýrie (342.000), Afganistanu (190.230), Iraku (131.615), Pakistanu (50.065) a Nigérie (48.870). Pokiaľ ide o Európanov, najviac žiadateľov pochádzalo z Ruska (27.875), Srbska (13.520) a Ukrajiny (12.610).

Hlavnými prijímajúcimi krajinami v roku 2016 boli Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Grécko a Rakúsko.

Kríza v Sýrii bola aj vlani kľúčovým faktorom v počte žiadostí o medzinárodnú ochranu v zóne EÚ+, keďže Sýrčania tvorili 26 percent všetkých žiadostí o poskytnutie azylu.

EASO zároveň upozornil, že v roku 2016 požiadalo o medzinárodnú ochranu v EÚ+ viac ako 65.000 maloletých osôb bez sprievodu dospelých. Je to o 37 percent prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V tejto kategórii prevažovali utečenci z Afganistanu (37 percent).

Podporný azylový úrad EÚ, ktorý sídli vo Vallette na Malte, skonštatoval, že údaje za prvé mesiace roku 2017 ukazujú ďalší pokles v počte podaných žiadostí o azyl - v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2016 a 2015 a s druhou polovicou roka 2014, keď začala narastať migračná kríza. Aj v tomto roku (január - máj) platilo, že Sýria zostala hlavnou krajinou pôvodu žiadateľov o azyl v EÚ, avšak podiel Sýrčanov klesol na 13 percent všetkých žiadateľov, čo je významná zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V prvých štyroch mesiacoch roku 2017 predstavovali približne tretinu všetkých žiadateľov v zóne EÚ+ občania troch krajín - Afganistanu, Nigérie a Iraku. Najvyšší počet maloletých utečencov bez sprievodu dospelých je stále z Afganistanu.