< sekcia Zahraničie

Európsky parlament žiada posilnenie Mechanizmu civilnej ochrany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol vytvorený v roku 2013 s cieľom posilniť spoluprácu členských štátov a zlepšiť tak prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy.

Brusel 17 . septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu vyzval na ďalšie posilnenie Mechanizmu civilnej ochrany EÚ (UCPM), ktoré by Únii umožnilo efektívnejšie reagovať na núdzové situácie väčšieho rozsahu, akou je súčasná pandémia koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom EP na svojej webovej stránke.

EP v rámci prebiehajúcich rokovaní s členskými štátmi o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a fonde obnovy podporil návrh Európskej komisie (EK), ktorý počíta s vyčleneným väčšieho objemu financií pre civilnú ochranu EÚ.

Poslanci EP schválili legislatívne uznesenie pomerom hlasov 617 k 52. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

Európsky parlament je tak pripravený na začatie rokovaní s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel s cieľom zaistiť, aby bol zreformovaný mechanizmus funkčný už v januári 2021.

Poslanci EP však požadujú výrazné navýšenie prostriedkov určených na pripravenosť na núdzové situácie, z ktorých by sa mali realizovať nákupy nevyhnutných zariadení, materiálu a ďalšieho vybavenia nástroja rescEU.

Tieto zdroje by následne mali byť využívané na pomoc členským štátom, ktoré vyčerpajú svoje vlastné kapacity. Cieľom tohto opatrenia je zrýchliť a zefektívniť reakciu EÚ na núdzové situácie väčšieho rozsahu či udalosti, ktorých výskyt je zriedkavý no dopady enormné - ako napríklad aj súčasná pandémia ochorenia COVID-19.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany dokázal členským štátom pomôcť pri záchrane životov a poskytol im podporu vo forme koordinácie a pomoci pri činnostiach v oblasti civilnej ochrany aj počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, uvádza sa v tlačovej správe Európskeho parlamentu.

Obstarávanie zdravotníckeho vybavenia pre vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti, napríklad pľúcnych ventilátorov, osobných ochranných pomôcok, vakcín, liekov a laboratórneho materiálu, prebiehalo aj cez nástroj rescEU, ktorý je súčasťou tohto mechanizmu.

Mechanizmus UCPM bol podľa EP aktivovaný aj tento týždeň za účelom doručenia ďalšej pomoci utečencom na ostrove Lesbos po požiari v tábore Moria na tomto ostrove.

Prebiehajúca pandémia však odhalila limity súčasného nastavenia krízového manažmentu EÚ, a to najmä v prípadoch, keď rovnaká núdzová situácia postihne priveľa členských štátov naraz.

Poslanci EP preto presadzujú posilnenie mechanizmu rescEU s cieľom dosiahnuť, aby členské štáty neboli ani v prípade rozsiahlejších núdzových situácií - akou je aj súčasná pandémia - odkázané len na vlastné zdroje alebo dobrovoľnú pomoc ostatných krajín.

Európsky parlament tiež v záujme zvýšenia transparentnosti pri využívaní prostriedkov EÚ požaduje jasné rozdelenie financií medzi tri piliere mechanizmu: prevenciu, pripravenosť a reakciu.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany bol vytvorený v roku 2013 s cieľom posilniť spoluprácu členských štátov a zlepšiť tak prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy, pripomína EP.

Členský štát môže prostredníctvom tohto mechanizmu požiadať o dobrovoľnú pomoc ďalšie členské štáty v prípade, že rozsah núdzovej situácie presiahne schopnosti tohto členského štátu.

V roku 2019 bola vytvorená rezerva operačných kapacít na úrovni Únie pod názvom rescEU s cieľom umožniť Únii priamo podporiť členské štáty postihnuté katastrofami, ktoré už vyčerpali svoje vnútroštátne zdroje.