< sekcia Zahraničie

Rozhodnutie EP zakročiť proti Maďarsku má podobu preventívnej fázy

Európsky parlament. Foto: TASR/AP

Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali členské štáty Únie, aby voči Budapešti začali postupovať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

Štrasburg 12. septembra (TASR) - Odhodlanie poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí v stredu v Štrasburgu schválili kritickú správu o stave demokracie v Maďarsku, znamená, že zákonodarný zbor po prvýkrát v histórii vyzval Radu EÚ, aby s cieľom zabrániť systémovému ohrozeniu základných hodnôt Únie zakročila voči jednému z členských štátov EÚ.

Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali členské štáty Únie, aby voči Budapešti začali postupovať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. V schválenom texte sa uvádza, že aj napriek ochote maďarských orgánov diskutovať o zákonnosti každého konkrétneho opatrenia, nedošlo zo strany Budapešti k odstráneniu všetkých nedostatkov a mnohé obavy tak naďalej pretrvávajú.

Parlament zároveň zdôraznil, že postup podľa čl. 7 ods. 1 Lisabonskej zmluvy predstavuje iba preventívnu fázu, ktorá počíta s dialógom s dotknutým členským štátom s cieľom zabrániť prípadnému udeleniu sankcií.

Poslanci v uznesení pripomenuli, že pristúpenie Maďarska k EÚ bolo dobrovoľným aktom vychádzajúcim zo zvrchovaného rozhodnutia, ktoré odrážalo široký konsenzus celého maďarského politického spektra. Uznesenie zároveň zdôrazňuje, že každá maďarská vláda je povinná odstrániť riziko závažného porušenia hodnôt EÚ.

Kľúčové obavy Európskeho parlamentu v súvislosti so situáciou v Maďarsku sa týkajú nasledovných oblastí: fungovanie ústavného a volebného systému; nezávislosť súdnictva; korupcia a konflikty záujmov; ochrana súkromia a údajov; sloboda prejavu; akademická sloboda; sloboda náboženského vyznania; sloboda združovania; právo na rovnaké zaobchádzanie; práva príslušníkov menšín vrátane Rómov a Židov; základné práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov a tiež hospodárske a sociálne práva.

Holandská eurposlankyňa a spravodajkyňa uznesenia Judith Sargentiniová v správe pre médiá uviedla, že Európsky parlament prijatým uznesením vyslal dôležitú správu. "Staviame sa za práva všetkých Európanov, vrátane maďarských občanov, a bránime naše európske hodnoty. Teraz sú na rade európski lídri, aby prevzali zodpovednosť a prestali z diaľky sledovať demontáž právneho štátu v Maďarsku. Pre Úniu, ktorá je vybudovaná na demokracii, právnom štáte a základných právach, je to neakceptovateľné," opísala situáciu.

Za uznesenie hlasovalo 448 poslancov EP (proti bolo 197, zdržalo sa 48), vrátane troch zo Slovenska - Eduard Kukan (nezávislý), Ivan Štefanec (KDH) a Boris Zala (Smer-SD). Ostatní slovenskí europoslanci sa zdržali alebo boli prijatiu správy.

Spravodajca TASR Jaromír Novak