< sekcia Zahraničie

B. SOBOTKA: Medzi krajinami V4 nenastal pre kvóty žiadny rozkol

Na snímke zľava Robert Fico (Slovensko), Beata Szydlová (Poľsko), prezident Gjorge Ivanov (Macedónsko), Bohuslav Sobotka (Česko), Bojko Borisov (Bulharsko) a Viktor Orbán (Maďarsko) počas tlačovej konferencie po rokovaní mimoriadneho summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky a zástupcov Macedónska a Bulharska k migračnej kríze v Prahe 15. februára 2016. Foto: TASR - Martin Baumann

Česká republika momentálne predsedá vyšehradskému zoskupeniu.

Bratislava 16. februára (TASR) – Od vzniku Vyšehradskej štvorky uplynulo v pondelok 25 rokov. Pri tejto príležitosti poskytol český premiér Bohuslav Sobotka exkluzívny rozhovor pre TASR. Česká republika momentálne predsedá vyšehradskému zoskupeniu.

Aký je najzásadnejší prínos Vyšehradskej štvorky za uplynulých 25 rokov? V čom by sa mohla spolupráca Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska v budúcnosti zlepšiť?

Vyšehrad je dôležitou platformou pre rozvoj susedskej spolupráce v regióne. Prispieva k stabilite, solidarite a dobrému porozumeniu v celej strednej Európe. Dlhodobo zohráva veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska spoločného postupu v oblasti obrany, bezpečnosti či energetiky. Veľmi významná je jeho pozícia taktiež z hľadiska spolupráce Európskej únie so štátmi v jej východnom susedstve a na západnom Balkáne. Zároveň je významným nástrojom pre spoločné presadzovanie záujmov našich štyroch krajín v EÚ a zdieľanie skúseností vyplývajúcich z nášho európskeho členstva.

Naďalej bude veľmi dôležitá koordinácia medzi krajinami V4 z hľadiska spoločného vystupovania v únii. Som presvedčený, že aktívna Vyšehradská štvorka je ako spoľahlivý partner dôležitá aj pre EÚ ako celok.


Ako veľmi na spoluprácu vplývajú zmeny vládnych kabinetov v jednotlivých krajinách?

V pondelok V4 oslávila 25 rokov svojej existencie, čo jasne dokazuje, ako trvalá a prospešná je naša spolupráca. Napriek tomu, že sa vlády menili demokraticky už mnohokrát, je naša spolupráca čím ďalej tým užšia. Krajiny Vyšehradskej skupiny majú podobnú historickú skúsenosť, zdieľajú rovnaké hodnoty, a to je silné puto, na ktoré zmeny vlád alebo ich rozdielna ľavicová alebo pravicová orientácia nemá zásadný vplyv.

Aký veľký problém je pre V4 to, že vlani takmer po štvrťstoročí spoločného fungovania sa pri hlasovaní o kvótach na prerozdelenie migrantov prejavil rozdiel medzi štátmi? Vrátila sa už situácia po tomto rozkole do normálu?

Žiadny rozkol medzi krajinami Vyšehradskej skupiny nenastal. Iba Poľsko hlasovalo v tomto jednom prípade za dočasné kvóty, zatiaľ čo Česko, Slovensko a Maďarsko neustúpili tlaku a hlasovali proti nim. Nová poľská vláda následne zaujala ku kvótam rovnaký postoj, aký má zvyšok V4. Je pravda, že ako každé zoskupenie viacerých štátov sa nezhodujeme úplne vo všetkom, ale na základných princípoch panuje zhoda. V kľúčových záležitostiach, ktoré sa vzťahujú k Európe, presadzujeme rovnaký postoj. Čo nakoniec dokazujú aj naše pravidelné stretnutia vrátane koordinácie pred každou Európskou radou. Zvolanie pondelkového (15.2.) mimoriadneho summitu je dôkazom našej vzájomnej dôvery a silnej spolupráce práve v oblasti regulácie migrácie.

Neuvažuje sa v budúcnosti o rozšírení V4, keď sa už v súčasnosti pravidelne konajú summity zoskupenia rozšírené o ďalšie štáty z regiónu? Prípadne by mohlo existovať niečo ako stály pozorovateľský status?

O rozšírení Vyšehradskej štvorky teraz neuvažujeme. Väčší počet štátov by ju zbavil toho, čo je na nej unikátne – vzájomnej blízkosti, komunikačnej otvorenosti, skutočnej neformálnosti, tesnosti kontaktov a postojov. V4 bola od začiatku koncipovaná ako vecne otvorený formát spolupráce, ktorý umožňuje adekvátne zapojenie sa ostatných krajín v tých oblastiach, o ktoré naši partneri prejavia záujem. Hlavne pokiaľ ide o krajiny strednej a východnej Európy a západného Balkánu. Summity s ďalšími štátmi a zahraničnými hosťami sú ustálenou praxou predsedníctva V4 a podčiarkujú otvorenosť a flexibilitu nášho regiónu.