Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. február 2024Meniny má Matej
< sekcia Zahraničie

Užšia spolupráca medzi SR a ESA by sa mohla začať v roku 2014

V súčasnosti sa spolupráca SR s ESA odvíja od rámcovej Dohody o spolupráci z roku 2010.

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovensko by sa mohlo stať plnohodnotným členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v roku 2020. Spolupracovať na projektoch ESA by však už mohlo od roku 2015. Vyplýva to z posledných informácií Komisie pre účasť SR na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou.

Ako informuje centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v roku 2015 by sa mohlo Slovensko pripojiť k Plánu pre európske štáty spolupracujúce s ESA (PECS - Plan for European Cooperating States). Tento plán umožňuje aj nečlenským štátom podieľať sa na aktuálnych programoch ESA.

V súčasnosti sa spolupráca SR s ESA odvíja od rámcovej Dohody o spolupráci z roku 2010, na základe ktorej prebieha vzájomná výmena informácií, spolupráca v oblasti školiacich programov či organizovaní odborných seminárov. V prípade, že sa Slovensko stane Európskym spolupracujúcim štátom (ECS – European Cooperating State) a pripojí sa k PECS, bude SR počas piatich rokov financovať výskumné a vývojové projekty slovenských organizácií v rámci schválených programov ESA a  budovať tak konkurencieschopnosť a prenos know-how do domáceho priemyslu, schopného uchádzať sa v budúcnosti o všetky zákazky vyhlasované v ESA.

V marci tohto roku už minister školstva Dušan Čaplovič v liste adresovanom generálnemu riaditeľovi ESA vyjadril záujem uzavrieť zmluvu o ECS a pripojení sa k PECS. Na jeseň sa má uskutočniť "Hodnotenie vesmírneho priemyselného a výskumného potenciálu SR" na základe ktorého budú identifikované možné projekty do PECS. Ako vyplýva zo záverov Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA, Slovensko potrebuje k úspešnému členstvu v PECS zadefinovať komplexnú slovenskú vesmírnu stratégiu. "Je potrebné tiež účasť SR v ESA inštitucionalizovať, zriadiť implementačný orgán, tzv. Slovenskú vesmírnu agentúru," píše sa v správe z rokovania komisie. Druhou úlohou je pripraviť "Slovenskú smart space strategy", teda zadefinovať rozvoj domácich kozmických projektov i projektov v rámci medzinárodnej spolupráce.

ESA bola založená v roku 1975 v Paríži. Cieľom tejto medzinárodnej vedecko-technickej organizácie je prostredníctvom výskumno-vývojových projektov pomáhať členským štátom. Projekty pomáhajú zvyšovať kvalitatívnu úroveň priemyslu členských štátov vďaka programom pre vývoj produktov, služieb a inovácií v oblasti navigačných, telekomunikačných, materiálových a ďalších technológií. ESA zároveň dáva šancu zapojiť výskumné ústavy a univerzity do medzinárodných vedecko-výskumných projektov. Jej úlohou je aj podpora mladej generácie o vedu a štúdium technických a prírodovedných smerov.

V novembri 2012 bolo Radou ESA schválených na projekty v najbližšom období 12 miliárd eur. V súčasnosti má ESA 20 členských štátov. Od roku 2008 je členským štátom Česká republika. Z postkomunistických štátov je členom ESA aj Poľsko a Rumunsko.