< sekcia Zahraničie

Súdny dvor EÚ po brexite opustili britskí sudcovia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Počet sudcov Súdneho dvora a Všeobecného súdu (prvostupňový súd) je stanovený po jednom sudcovi za každý členský štát pre Súdny dvor a po dvoch sudcoch z každej členskej krajiny pre Všeobecný súd.

Brusel/Luxemburg 3. februára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie, ktorý sídli v Luxemburgu, pri príležitosti vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ upozornil na niektoré dôsledky brexitu.

Súdny dvor EÚ v tejto súvislosti pripomenul, že brexit znamená ukončenie mandátu pre britských členov tejto inštitúcie. Počet sudcov Súdneho dvora a Všeobecného súdu (prvostupňový súd) je stanovený po jednom sudcovi za každý členský štát pre Súdny dvor a po dvoch sudcoch z každej členskej krajiny pre Všeobecný súd.

Počet generálnych advokátov Súdneho dvora EÚ sa však nemení. V súlade s vyhlásením Konferencie zástupcov vlád členských štátov z 29. januára 2020 o dôsledkoch brexitu pre generálnych advokátov Súdneho dvora EÚ počet generálnych advokátov stanovený rozhodnutím Rady EÚ z 25. júna 2013 na jedenásť nie je odchodom Británie dotknutý.

Kým vlády členských štátov nevymenujú nového generálneho advokáta a tento neprevezme svoju funkciu, bude ju podľa článkov 5 a 8 Štatútu Súdneho dvora EÚ aj naďalej zastávať Eleanor Sharpstonová, ktorá v tejto funkcii pôsobí od januára 2006.

V súlade s podmienkami dohody o brexite má Súdny dvor EÚ aj naďalej právomoc rozhodovať vo všetkých konaniach začatých na návrh Spojeného kráľovstva alebo proti Spojenému kráľovstvu pred koncom prechodného obdobia stanoveným na 31. decembra 2020.

Súdny dvor EÚ má rovnako právomoc rozhodovať o návrhoch na začatie prejudiciálneho konania predložených súdmi Spojeného kráľovstva pred koncom tohto prechodného obdobia.

Najvyššia súdna inštancia EÚ v správe pre médiá ocenila významný prínos všetkých bývalých britských členov pre európsku integráciu a osobitne k ich prínos k judikatúre Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)