Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. december 2023Meniny má Mikuláš
< sekcia Zahraničie

Súdny dvor EÚ zamietol žaloby Maďarska a Poľska vo všetkých bodoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Maďarsko aj Poľsko v marci 2021 podali na Súdny dvor EÚ žaloby, ktorými sa domáhali neplatnosti tohto nariadenia.

Brusel/Luxemburg 16. februára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie v stredu rozhodol, že Únia môže spájať finančnú podporu pre členské štáty s dodržiavaním zásad právneho štátu. Súd v plnom rozsahu zamietol žaloby Maďarska a Poľska voči takzvanému mechanizmu podmienenosti. Informuje o tom spravodajca TASR na základe rozsudku súdnej inštitúcie z Luxemburgu.

Sudcovia Súdneho dvora EÚ tak nasledovali odporúčanie generálneho advokáta Camposa Sáncheza-Bordonu, ktorý začiatkom decembra vyhlásil, že žaloby Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu treba zamietnuť.

Pravicové vlády oboch krajín tvrdili, že takéto konanie nemá náležitý právny základ. Maďarsko aj Poľsko patria medzi veľkých príjemcov eurofondov. V posledných rokoch však čelia kritike inštitúcií EÚ za ich údajný odklon od základných princípov demokratických hodnôt.

Súd upozornil, že mechanizmus podmienenosti platieb bol prijatý na vhodnom právnom základe, je zlučiteľný s postupom podľa článku 7 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a rešpektuje hranice právomocí zverených Únii, ako aj zásadu právnej istoty.

Nariadenie ustanovujúce režim podmienenosti prijal Európsky parlament (EP) a tiež Rada EÚ v decembri 2020. Nariadenie umožňuje Rade EÚ na návrh Európskej komisie pozastaviť platby z rozpočtu Únie alebo stopnúť schvaľovanie programov financovaných z jej rozpočtu.

Maďarsko aj Poľsko v marci 2021 podali na Súdny dvor EÚ žaloby, ktorými sa domáhali neplatnosti tohto nariadenia. Žaloby odôvodnili absenciou vhodného právneho základu v Zmluvách o EÚ a obchádzaním postupu stanoveného v článku 7 ZEÚ, prekročením právomocí Únie a porušením zásady právnej istoty.

Na žiadosť europarlamentu Súdny dvor prerokoval žaloby v skrátenom súdnom konaní a odmietol ich vo všetkých bodoch.

Súd pripomenul, že vzájomná dôvera medzi členskými štátmi je založená na rešpektovaní spoločných hodnôt, na ktorých je Únia založená. Zároveň tieto hodnoty definujú samotnú identitu Únie a ich rešpektovanie predstavuje podmienku pre využívanie všetkých práv vyplývajúcich z uplatňovania Zmlúv. Únia preto musí v rámci svojich právomocí tieto hodnoty chrániť, uviedol súd.

Porušenie zásad právneho štátu v niektorom z členských štátov môže podľa súdu tiež ohroziť finančné záujmy Únie.

spravodajca TASR Jaromír Novak