Quantcast
< sekcia Zahraničie

Vargová: Režim podmienenosti čerpania eurofondov je plný právnych chýb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová podčiarkla, že Budapešť odmieta vydieranie v otázkach právneho štátu zo strany EÚ.

Budapešť 2. decembra (TASR) - Iniciatíva generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ Camposa Sáncheza-Bordonu, ktorý navrhol súdu zamietnuť žaloby vlád Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti vyplácania eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, nie je rozsudkom, iba názorom. Vyhlásila to vo štvrtok na svojom účte na Facebooku maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová.

Táto iniciatíva generálneho advokáta podľa nej nezohľadňuje skutočnosť, že opatrenia režimu podmienenosti obsahujú množstvo právnych chýb, z ktorých každá je samostatným dôvodom na jeho zrušenie.

"Chybný je jeho právny základ, obchádza zmluvy, porušuje základné požiadavky právneho štátu, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú právnej bezpečnosti a jasnosti obsahu právnych noriem," dodala Vargová. Podľa nej maďarská vláda trvá na svojom postoji a dúfa, že súd sa bude riadiť výhradne právnymi argumentmi, a namiesto prijatia mylných názorov Sáncheza-Bordonu nariadi zrušiť, prípadne skorigovať opatrenia režimu podmienenosti.

Maďarská ministerka podčiarkla, že Budapešť odmieta vydieranie v otázkach právneho štátu zo strany EÚ.

Generálny advokát dospel k názoru, že režim podmienenosti bol prijatý na vhodnom právnom základe, je zlučiteľný s právom EÚ a rešpektuje zásadu právnej istoty.

Európska komisia (EK) v decembri 2020 prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu v členských štátoch.

Maďarsko a Poľsko, voči ktorým EK vedie viaceré právne konania za údajné nerešpektovanie zásad právneho štátu, následne podali na Súdnom dvore EÚ žaloby, ktorými navrhli zrušiť toto nariadenie. Ich žaloby sú založené okrem iného aj na neexistencii alebo nevhodnosti právneho základu vybraného pre toto nariadenie, na nezlučiteľnosti tohto nariadenia s článkom 7 Zmluvy o EÚ a na porušení zásady právnej istoty.