Quantcast
< sekcia Zahraničie

Žalobu „Putinovho kuchára“ za zaradenie na sankčný zoznam EÚ zamietli

Podnikateľ Jevgenij Prigožin, vľavo, ukazuje ruskému prezidentovi Vladimírovi Putininovi svoje zariadenia, ktoré varia jedlá pre školské centrá neďaleko Petrohradu v Rusku, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Ruský podnikateľ a blízky spojenec Vladimira Putina, v médiách prezývaný aj ako "Putinov kuchár", je podozrivý z financovania žoldnierskej skupiny Vagnerovcov.

Brusel/Luxemburg 1. júna (TASR) - Všeobecný súd EÚ v stredu potvrdil platnosť reštriktívnych opatrení prijatých Radou Európskej únie voči ruskému podnikateľovi Jevgenijovi Viktorovičovi Prigožinovi v súvislosti so situáciou v Líbyi. Informuje spravodajca TASR.

Vzhľadom na závažné porušovanie ľudských práv v Líbyi Rada EÚ (členské štáty) prijala v októbri 2020 reštriktívne opatrenia voči Jevgenijovi Viktorovičovi Prigožinovi, ruskému podnikateľovi s úzkymi väzbami na žoldniersku skupinu Vagnerovcov, ktorá sa podieľa na vojenských operáciách v tomto severoafrickom štáte. Rozhodnutie bolo predĺžené do júla 2021.

Ruský podnikateľ a blízky spojenec Vladimira Putina, v médiách prezývaný aj ako "Putinov kuchár", je podozrivý z financovania žoldnierskej skupiny Vagnerovcov.

Sankcie EÚ spočívajú v zmrazení finančných prostriedkov osôb, ktoré sa podieľajú na činoch ohrozujúcich mier, stabilitu alebo bezpečnosť v Líbyi, alebo ich podporujú.

Prigožin žiadal, aby Všeobecný súd EÚ zrušil tieto rozhodnutia, pričom sa odvolával na porušenie povinnosti odôvodnenia týchto rozhodnutí, neprípustnosť predložených dôkazov, nesprávne posúdenie skutkového stavu, zneužitie právomoci a porušenie svojich základných práv.

Vo svojom stredajšom rozsudku Všeobecný súd zamietol jeho žalobu a potvrdil rozhodnutia Rady EÚ z rokov 2020 a 2021. Súd pripomenul, že v pojednávanej veci odôvodnenie Rady EÚ obsahuje uvedenie právneho základu prijatých opatrení, ako aj všeobecný kontext, ktorého sú súčasťou zavedené sankcie.

Pokiaľ ide o neprípustnosť predložených dôkazov, súd upozornil, že súbor dôkazov, na základe ktorého boli prijaté rozhodnutia, obsahoval výňatky zo správy generálneho tajomníka OSN a články z tlače pochádzajúce z rôznych zdrojov, ktoré sú všetky verejne dostupné. Navyše, niektoré dôkazy vychádzajú aj z fotografií a očitých svedectiev.

Pokiaľ ide o údajné nesprávne posúdenie skutkového stavu, súd skonštatoval, že predložené dokumenty umožňujú identifikovať skupinu Vagnerovci a obsahujú presné a zhodujúce sa informácie o činnosti tejto skupiny, ktorá ohrozuje mier, bezpečnosť a stabilitu v Líbyi. Dôkazový spis navyše obsahuje konkrétne, presné a zhodujúce sa dôkazy, ktoré preukazujú mnohé úzke vzťahy Prigožina so skupinou Vagnerovci.

Okrem toho správa expertov o Líbyi potvrdzuje existenciu skupiny Vagnerovcov a zemepisné oblasti jej pôsobenia a operácií, medzi ktoré patrí Ukrajina, Sýria, Líbya a Stredoafrická republika. Z tejto správy vyplýva, že skupina Vagnerovcov bola v Líbyi prítomná od októbra 2018.

Pokiaľ ide o údajné porušenie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu, súd uviedol, že rozhodnutie o pôvodnom zápise na sankčný zoznam EÚ, ako aj súbor dôkazov boli oznámené J.V. Prigožinovi, ktorý následne predložil svoje pripomienky, a tie Rada Európskej únie preskúmala.

Prigožin sa môže odvolať proti rozhodnutiu Všeobecného súdu v lehote dvoch mesiacov a desiatich dní od doručenia súdneho rozhodnutia, ale odvolanie je obmedzené len na právne otázky súvisiace s prípadom.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)