Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. jún 2024Meniny má Valéria
< sekcia SEKCIA: Zdravie

AIFP: Pokles klinických skúšaní znižuje dostupnosť liečby

Ilustračné foto Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na nevyhnutnú podporu na udržanie klinického výskumu upriamil pozornosť aj workshop, ktorý koncom apríla prvýkrát usporiadal Národný onkologický inštitút.

Bratislava 27. mája (TASR) - Na Slovensku klesá počet klinických skúšaní, ako aj záujem farmaceutických firiem o ich realizáciu. Vyplýva to z prieskumu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) medzi jej členmi. Tí v roku 2021 do klinického výskumu na Slovensku investovali okolo 23,7 milióna eur, tri roky predtým to bolo o takmer desať miliónov eur viac. Je preto podľa nej potrebné zlepšiť podmienky pre realizáciu klinických skúšaní.

AIFP upozorňuje, že klesajúci trend znižuje prístup pacientov k inovatívnej liečbe, ako aj výšku investícií do výskumu od farmaceutických spoločností do štátneho rozpočtu. "Klesnú úspory z nákladov na finančne náročných terapiách, poklesne počet slovenských zdravotníckych pracovníkov, zapojených do inovatívnych terapeutických a diagnostických postupov, čo zníži vedeckú kvalifikáciu slovenských odborníkov a medzinárodnú prestíž krajiny," dodala asociácia.

Za najvypuklejšiu príčinu považuje dlhodobo personálne i materiálne poddimenzovaný zdravotný systém. "Čo sa následne odráža aj v možnostiach nemocničných zariadení vytvoriť vhodné motivačné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov v rámci realizácie klinických skúšaní," ozrejmila AIFP. Ďalšími príčinami sú podľa nej zdĺhavé administratívne úkony či neustále zvyšovanie poplatkov a nákladov, avšak bez zvyšovania kvality a rýchlosti služieb. Nedostatočná je tiež podľa nej legislatívna podpora štátu.

Asociácia upozorňuje, že dôsledkom toho zadávatelia postupne presúvajú oddelenia klinických skúšaní do iných krajín, ako sú Poľsko, Česko a Maďarsko. "Dôkazom je aj fakt, že počet členov AIFP vykonávajúcich klinické skúšania na Slovensku sa oproti prvej analýze z roku 2016 (24 firiem) znížil na polovicu," dodala.

Apeluje preto na zlepšenie podmienok klinických skúšaní na Slovensku, ich realizácia by podľa asociácie mala byť prioritou. "Prostriedkom, ako to dosiahnuť, je avizované zriadenie stáleho poradného orgánu Ministerstva zdravotníctva SR pre klinické skúšanie, ale aj ďalšie administratívne zlepšenia, ako napr. dopracovanie príkazu ministra zdravotníctva o procesnú mapu či zabezpečenie ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov vytvorením katalógu pracovných činností zdravotníckych pracovníkov oddelení klinických skúšaní a ich zaradenie do platobných tried," skonštatovala asociácia.

Na nevyhnutnú podporu na udržanie klinického výskumu upriamil pozornosť aj workshop, ktorý koncom apríla prvýkrát usporiadal Národný onkologický inštitút (NOI). "Slovensko je v počte klinických skúšaní, ako aj nákladov investovaných do výskumu naďalej na chvoste Európy," upozornil vtedy hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu Michal Mego.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že podniká kroky na zlepšenie podmienok klinických skúšaní na Slovensku. Deklaruje, že je v kontakte so všetkými zapojenými inštitúciami a v súčinnosti s nimi podporuje a realizuje vzdelávanie v oblasti klinického výskumu.

Rezort zároveň avizuje vytvorenie pracovnej skupiny MZ SR, ktorá bude definovať hlavné, no odstrániteľné prekážky pre navýšenie počtu a zvýšenie prínosu klinických štúdií v SR. "Momentálne sa identifikujú relevantní aktéri a pripravuje štatút pracovnej skupiny," ozrejmilo ministerstvo.

Čo sa týka katalógu pracovných činností, bol podľa MZ iniciovaný návrh materiálu Koncepcia klinického a translačného výskumu v onkológii. "Materiál obsahuje prílohu č. 1 Odporúčaný opis pracovných náplní jednotlivých pracovníkov pracoviska klinického skúšania, ktorý by mal byť zapracovaný aj do príslušnej legislatívy na vytvorenie stabilného legislatívneho rámca," vysvetlilo ministerstvo.