< sekcia SEKCIA: Zdravie

Asociácia GENAS aktualizovala svoje pravidlá etickej samoregulácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiáš

Kódex definuje pravidlá činnosti lekárskych zástupcov.

Bratislava 21. júla (TASR) - Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS aktualizovala od júla svoj etický kódex. "Cieľom kódexu je nastaviť vysoké etické normy pre výrobcov generických a biosimilárnych liekov pri interakcii so zdravotníckou komunitou," povedala prezidentka asociácie Terézia Szádocka.

Kódex definuje pravidlá činnosti lekárskych zástupcov, organizáciu a podporu odborných vzdelávacích podujatí či prípustnosť a zákonnosť reklamy na lieky. Upravuje aj vzťahy s príslušníkmi zdravotníckej verejnosti, komunikáciu s verejnosťou a médiami, ako aj vzťahy s pacientskymi organizáciami a osobami s rozhodovacou právomocou. Podľa GENAS etická samoregulácia jej členov v mnohých oblastiach presahuje všeobecne záväzné právne predpisy SR a požiadavky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Prijatie a dodržiavanie kódexu je podmienkou členstva v GENAS. Farmaceutické generické spoločnosti, ktoré nie sú členmi, sú zase vyzývané, aby ho taktiež prijali a dodržiavali