< sekcia SEKCIA: Zdravie

Axon predstaví nový liek proti COVID-19 na svetovej konferencii BIO

Pracovník AXON Neuroscience v laboratóriu Foto: archív AXON Neuroscience

Axon Neuroscience predstaví svoj nový liek proti COVID-19 na svetovej biotechnologickej konferencii BIO Digital.

Bratislava / New York 10. júna (OTS) – AXON NEUROSCIENCE SE a AXON COVIDAX a. s. (spoločne “Axon”), biotechnologická spoločnosť v štádiu klinického skúšania a svetový líder vo vývoji tau vakcín na liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby dnes oznámila, že bude prezentovať svoje výsledky z predklinického vývoja lieku proti COVID-19 na svetovej biotechnologickej konferencií BIO Digital organizovanej 10. – 11. júna a 14. – 18. júna 2021.

Michal Fresser, CEO firmy Axon, predstaví program spoločnosti v oblasti boja proti COVID-19 – monoklonálnu protilátkovú terapiu proti COVID-19 druhej generácie pod názvom ACmab1. V porovnaní s dostupnými protilátkovými terapiami prvej generácie, ACmab1 potvrdzuje v testoch vysokú mieru účinnosti na všetkých nových variantoch vírusu SARS-CoV-2. ACmab1 obsahuje dve protilátky vytvorené hybridómovou technológiou, ktoré majú silnú väzbu na rôzne varianty vírusu. Inhalačné podávanie liečiva umožní výrazne znížiť množstvo podávaných protilátok. Vďaka efektívnejšej forme podávania sa očakáva, že terapia bude výrazne cenovo výhodnejšia v porovnaní so schválenými terapeutickými protilátkami. Prezentácia firmy Axon bude dostupná registrovaným účastníkom 10. júna 2021 o 15:00 hodine stredoeurópského času.

Michal Fresser, CEO Axon Neuroscience: “Je pre nás veľkým potešením, že môžeme pre-zentovať náš COVID-19 program na konferencii BIO Digital. Naša protilátková terapia proti COVID-19 vo všetkých testoch potvrdila svoj obrovský terapeutický potenciál. Dostali sme sa do štádia vo vývoji, keď máme príležitosť vstúpiť do partnerstva a zrýchliť aktivity smerujúce ku klinickému skúšaniu, aby sme mohli priniesť ACmab1 ľudom zasiahnutým pandémiou COVID-19 na celom svete.

Účastníci konferencie BIO Digital budú mať možnosť vidieť a vypočuť si prezentáciu firmy Axon pred začiatkom virtuálnych stretnutí v systéme BIO One-on-One Partnering™, ktorý bude spustený 14. júna 2021. Registrácia na BIO Digital je dostupná tu.

O spoločnosti Axon Neuroscience
Firma Axon Neuroscience bola založená v roku 1999 profesorom imunológie Michalom Novákom, ktorý v roku 1988 identifikoval tau proteín ako kľúčovú zložku neurofibrilárnej patológie, ktorá spôsobuje Alzheimerovú chorobu počas jeho pôsobenia v Laboratóriu molekulárnej biológie MRC v Cambridge vo Veľkej Británií. S viac ako 60 vedcami, má dnes Axon najväčší tím na svete špecializujúci sa na výskum tau proteínu v oblasti Alzheimerovej choroby. Za posledných dvadsať rokov publikovali pracovníci firmy Axon veľké množstvo odborných článkov dokazujúcich, že patologický tau proteín je hlavný faktor spôsobujúci Alzheimerovú chorobu. Axon vyvinul vakcínu AADvac1 proti Alzheimerovej chorobe, ktorá zastavuje šírenie tau patológie v mozgu. Vďaka tomu má potenciál zastaviť progres ochorenia u pacientov, ako aj ochrániť zdravých ľudí pred nástupom Alzheimerovej choroby. AADvac1 je v súčasnosti klinicky najpokročilejšou tau vakcínou vo vývoji, ktorá je určená na liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby. Výsledky II. fázy klinického skúšania pod názvom ADAMANT budú publikované v júnovom čísle popredného vedeckého časopisu Nature Aging.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s hybridómovu technológiou a desiatkam rokov práce na vývoji vakcín a imunoterapeutík, sa v apríli 2020 firma Axon rozhodla zareagovať na svetovú pandémiu a začala vývojový program v oblasti boja proti COVID-19. V súčasnosti Axon úspešne dokončil predklinickú fázu na monoklonovej protilátkovej terapií (ACmab1) proti COVID-19.

O konferencii BIO Digital
BIO je svetovo najväčšia organizácia reprezentujúca biotechnologický sektor, akademické inštitúcie, verejné biotechnologické organizácie a ďalšie s nimi spojené inštitúcie v Spojených Štátoch a vo viac ako 30-tich krajinách sveta.