< sekcia SEKCIA: Zdravie

Nezdravotnícky personál nemocnice protestoval, chce vyššie mzdy

Približne 100 ľudí z radov nezdravotníckeho personálu sa zúčastnilo tichého protestu 5. marca 2013 pred budovou Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Základná odborová organizácia pri Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach podala ešte v októbri 2012 žiadosť k návrhu dodatku ku kolektívnej zmluve s dvoma bodmi.

Bojnice 5. marca (TASR) - Približne 100 ľudí z radov nezdravotníckeho personálu sa zúčastnilo tichého protestu dnes na poludnie pred budovou Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Účelom protestu bolo splnenie jedinej odborárskej požiadavky, a to zvýšenie miezd nezdravotníckeho personálu o 15 percent.

Základná odborová organizácia pri Nemocnici s poliklinikou v Bojniciach podala ešte v októbri 2012 žiadosť k návrhu dodatku ku kolektívnej zmluve s dvoma bodmi. Hlavným bol zvýšenie tarifných miezd o 15 percent pre pracovníkov, ktorým sa nezvyšovali tarifné mzdy v roku 2012. Druhá požiadavka bola päť dní dovolenky navyše pre pracovníkov, ktorí odrobili viac ako 350 hodín nadčasov.

Zamestnávateľ ani s jedným z bodov nesúhlasil a rokovania o nich boli neúspešné. "Nakoniec sme požiadali o riešenie pred sprostredkovateľkou. Ani tam sme sa však nedohodli, tak sme navrhli pokračovať pred rozhodcom. Nakoľko zákon hovorí, že všetky zmluvné strany sa musia dohodnúť na rozhodcovi a zamestnávateľ nesúhlasil s pokračovaním pred rozhodcom, čo považujeme za korektné vyriešenie sporu, požiadali sme ľudí, aby prišli podporiť našu požiadavku, teda aj ich požiadavky," vysvetlil dôvod protestu predseda odborov v bojnickej nemocnici Marián Krčík.

Krčík doplnil, že jednu z pôvodných požiadaviek, teda päť dní dovolenky navyše pre zamestnancov, ktorí majú viac ako 350 hodín nadčasov, odbory stiahli. Podľa neho je protestu aj to, aby zamestnávateľ prehodnotil svoj postoj ohľadom rozhodcu. "Mali sme stretnutia zamestnancov aj pred týždňom, pred dvoma a štyrmi týždňami, kde sa riaditeľ nemocnice Ladislav Gerlich vyjadril, že nás chápe a máme pravdu, ale nesúhlasí s rozhodcom," uzavrel Krčík.

Námestník riaditeľa Lekárskej pohotovostnej služby Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Ján Belanský sa na margo protestného zhromaždenia vyjadril, že nemocnica má so zamestnancami uzavretú kolektívnu dohodu, ktorá je platná do konca marca. Podľa neho prebiehalo aj vyjednávanie, kde si obe strany vysvetlili ekonomickú situáciu nemocnice. Nemocnica 85 percent finančných prostriedkov od poisťovní vynakladá na mzdy. Zvyšných 15 percent sú na ostatné záväzky nemocnice. "Takže situácia je veľmi problematická, lebo ani dnešné platobné podmienky nám nestačia na to, aby sme plnili všetky naše záväzky, napríklad voči Sociálnej poisťovni," vysvetlil J. Belanský a doplnil, že nemocnica plánuje vyjednávania so zdravotnými poisťovňami, keďže zatiaľ nemá uzavreté zmluvy na celý rok 2013. "Od podmienok, ktoré sa nám podarí vyjednať s poisťovňami, budeme môcť odvinúť aj vyjednávania s odborármi," uzavrel.

Nezdravotnícky personál plánuje v proteste pokračovať aj v stredu (6.3.) v rovnakom čase.