< sekcia SEKCIA: Zdravie

V Bratislave by mala vyrásť nová nemocnica

Zuzana Zvolenská Foto: TASR/Martin Baumann

Nová nemocnica by mala stáť približne 250 miliónov eur.

Bratislava 3. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva SR s dostavbou nemocnice na Rázsochách nepočíta. V Bratislave by sa mala postaviť nová nemocnica. Pravdepodobným miestom je areál súčasnej Nemocnice sv. Michala na Ceste na Červený most. Vyplýva to z materiálu Informácia o stave investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zámer realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave, ktorý dnes schválila vláda SR.

Nemocnice na Slovensku podľa materiálu dosahujú nízku úroveň produktivity, čo je spôsobené najmä ich zastaranou infraštruktúrou, keď priemerný vek nemocničných budov je na úrovni 42 rokov s nevyhovujúcim logistickým usporiadaním. "Z toho je zrejmé, že investíciami do rekonštrukcie existujúcich budov sú už možnosti zvyšovania produktivity takmer vyčerpané, a preto je potrebné priniesť koncept postupnej výstavby nových moderných nemocníc," uvádza sa v materiáli.

Ministerstvo zdravotníctva preto prichádza s úvodným projektom výstavby novej nemocnice v Bratislave. Tá by mala vyrásť na pozemkoch areálu Nemocnice sv. Michala a má byť súčasťou projektu BioMedPark-u. Ten vo svojej koncepcii zahŕňa vybudovanie univerzitnej nemocnice, biomedicínskeho vedeckého parku SAV, nových priestorov Lekárskej fakulty a Farmaceutickej fakulty UK. "Z dôvodu požadovaného fyzického prepojenia všetkých troch kľúčových častí BioMedPark-u sa preto ako najvhodnejšie javí jeho umiestnenie v areáli SAV na Dúbravskej ceste s dobudovaním fyzického prepojenia s areálom Nemocnice sv. Michala," píše sa v materiáli. Vznikom BioMedPark-u bude podľa rezortu zdravotníctva možné dosiahnuť dlho očakávanú prepojenosť výskumu a praxe v oblasti medicíny a zdravotníctva.

Nová nemocnica by mala stáť približne 250 miliónov eur. Ministerstvo predstavilo niekoľko alternatív jej financovania ako využitie štátnych finančných aktív, štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie alebo využitie formy verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). "Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a hospodárske prognózy do budúcna nie je realistické očakávať zabezpečenie financovania výstavby nových zdravotníckych zariadení v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo štátnych finančných aktív," uvádza sa v materiáli. Ministerstvo sa preto prikláňa k forme PPP.

Rezort zdravotníctva taktiež vyčíslil, že dostavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy by vyšla približne na 500 miliónov eur. "Vzhľadom na vyššie uvedené by bola dostavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy menej ekonomicky výhodná aj do budúcnosti, a preto odporúčame buď odpredaj investície Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy, alebo využitie na inú výstavbu pri zachovaní účelu nadobudnutia pozemkov," píše sa v materiáli.