< sekcia SEKCIA: Zdravie

Dôvera odmieta preplácanie starostlivosti sestier

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Uhrádzanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb navrhlo ministerstvo zdravotníctva.

Bratislava 4. januára (TASR) - Súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera sa nepáči, že by poisťovne mali po novom preplácať starostlivosť sestier v zariadeniach sociálnych služieb a zriadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V pripomienkach k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva preto takýto návrh odmieta.

"Zdravotná poisťovňa zásadne nesúhlasí s tým, aby uhrádzala výkony ošetrovateľskej starostlivosti zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, a tým suplovala povinnosti, ktoré vyplývajú v tejto oblasti zariadeniam sociálnych služieb a sociálnej kurately, ktoré sú v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny," napísala Dôvera v pripomienkach. Poukazuje tiež, že by sa tak dialo na úkor poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ako pripomína zdravotná poisťovňa, podľa zákona je povinná uhrádzať zdravotnú starostlivosť poskytovanú výlučne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. "Je evidentné, že návrhom zákona v tomto bode vzniká neprípustný precedens, kedy sa subjektu, ktorý nemusí spĺňať prísne podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania a poskytovanie zdravotnej starostlivosti umožňuje poskytovanie zdravotnej (ošetrovateľskej) starostlivosti uhrádzanej zo zdrojov verejného zdravotného poistenia," konštatuje sa v materiáli.

Podľa Dôvery súčasne navrhované znenie zmeny nie je koncepčným riešením. Za to považuje riešiť súbežne s ošetrovaním osôb v zariadeniach sociálnych služieb aj problematiku tzv. sociálnych hospitalizácií. Ak by ministerstvo trvalo na svojom návrhu, zdravotná poisťovňa žiada, aby hospitalizácie osôb vykazujúcich znaky sociálnej starostlivosti neboli uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Uhrádzanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb a zriadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zdravotnými poisťovňami navrhlo ministerstvo zdravotníctva v novele o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Návrh má byť výsledkom spolupráce s ministerstvom sociálnych vecí. Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od apríla 2014.