< sekcia SEKCIA: Zdravie

Nemocnice budú musieť mať odborníkov na DRG do konca roku 2014

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Ak nemocnica nebude mať odborníka na DRG, bude jej hroziť pokuta do výšky 33.193 eur. Pokiaľ ani po uložení pokuty do ôsmich mesiacov zariadenie túto povinnosť nesplní, príde o povolenie.


Bratislava 9. marca (TASR) - Každá nemocnica bude musieť mať v súvislosti so zavádzaním nového spôsobu oceňovania nemocníc do konca budúceho roku odborne spôsobilú osobu pre tzv. DRG systém. Ako vyplýva z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, cez ktorú sa mení aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, odborne spôsobilú osobu bude musieť mať nemocnica v zamestnaneckom pomere. V opačnom prípade mu bude hroziť pokuta alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

"Je nevyhnutné zabezpečiť, aby každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zamestnával osobu, ktorá bude odborne vyškolená na prácu s DRG systémom, bude metodicky viesť ostatných zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľa v oblasti správneho používania DRG systému a bude zodpovedať za správne používanie DRG systému vo vzťahu k zdravotným poisťovniam," konštatuje sa v materiáli z dielne ministerstva zdravotníctva. Odbornú prípravu ľudí zabezpečí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý musia nemocnice o to požiadať do konca marca 2014.

Ak nemocnica nebude mať do stanoveného termínu odborníka na DRG, bude jej hroziť pokuta do výšky 33.193 eur. Pokiaľ ani po uložení pokuty do ôsmich mesiacov zariadenie túto povinnosť nesplní, príde o povolenie.

Príprava zavedenia nového spôsobu odmeňovania nemocníc nejde podľa pôvodného plánu, zavedenie sa tak očakáva v roku 2016. Tzv. platbu za diagnózu, presnejšie platbu za skupiny diagnóz, nemá v Európskej únii v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavedenú iba Slovensko. Dnes je systém úhrad v nemocniciach postavený na platbe za ukončenú hospitalizáciu, ktorá nezohľadňuje medicínsku a ekonomickú náročnosť.