Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Závislých do liečební privádza najmä pervitín a marihuana

Foto: TASR

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 až 34 rokov. Väčšinou ide o mužov.

Bratislava 13. júla (TASR) - Na Slovensku sa vlani z drogovej závislosti liečilo 2193 užívateľov drog. Počet užívateľov heroínu v liečebniach klesá. Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií, najmä pervitínu. Ako ďalej vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI), mierne narastá aj počet liečených zo zneužívania cannabisu.


"V minulom roku v porovnaní s rokom 2011 klesol počet liečených užívateľov drog o 120 osôb. Počet ľudí, ktorí v uplynulom roku vyhľadali liečbu po prvý raz v živote, bol 1036," informoval hovorca NCZI Peter Bubla.

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 až 34 rokov, tvoria takmer 70 percent všetkých pacientov. Väčšinou ide o mužov.

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy je injekčné podanie a fajčenie. "V poslednom desaťročí sledujeme znižovanie injekčného spôsobu užitia drogy, čo súvisí aj so znižovaním užívania heroínu. Mierne sa zvyšuje podanie drogy šnupaním a fajčením. Podanie drogy fajčením je spojené hlavne s užívaním cannabisu, šnupanie je najčastejším spôsobom príjmu pervitínu," priblížil Bubla.

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov udáva až 731 liečených osôb. Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku do 15 rokov. Týkalo sa celkovo 18 pacientov.

Podľa územia trvalého pobytu majú Bratislavský (571) a Nitriansky (334) kraj najväčší počet drogovo závislých pacientov. Najmenej liečených drogovo závislých bolo z Prešovského kraja (92).