Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Európska komisia upozorňuje na nedodržiavanie bezpečnosti pri práci

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Pracovná zdravotná služba pre nízkorizikové skupiny zamestnancov slúži najmä na prevenciu chorôb zo zamestnania a pracovných úrazov.

Bratislava 11. decembra (TERAZ.sk) - Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prijatá ešte za minulej vlády zrušila povinnú pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov 1. a 2. kategórie. Kedže Slovenská republika ako členská krajina Európskej únie je viazaná aj jej legislatívou, táto novela znamenala porušenie článku 7 smernice 89/3911EHS.

Európska komisia dva roky komunikovala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR , ktoré síce sľúbilo nápravu, ale zatiaľ ostalo iba pri sľuboch. EK v júni tohto roka zaslala Slovenskej republike list o začatí konania o porušení európskej legislatívy. Z informácií, ktorými disponujú útvary Komisie, vyplýva, že slovenské právne predpisy v súčasnosti porušujú príslušnú smernicu a Slovenská republika nepodnikla príslušné kroky na nápravu. Kedže Európska komisia chce dať Slovensko na súd v Luxemburgu, hrozia, ak sa nepristúpi urýchlene k náprave, nemalé pokuty

Pracovná zdravotná služba pre nízkorizikové skupiny zamestnancov slúži najmä na prevenciu chorôb zo zamestnania a pracovných úrazov. Do roku 2011 bola povinná pre štyri pracovné kategórie, v súčasnosti len pre 3. a 4. V prvej kategórii sú práce bez rizika poškodenia zdravia , v druhej bez predpokladu rizika poškodenia zdravia, v tretej faktory ako hluk či vibrácie neprekračujúce limity a v štvrtej nie je možné rizikové faktory znížiť.

Proti opätovnému zavedeniu povinnej pracovnej zdravotnej služby pre 1.a 2.kategóriu sú aj podnikatelia, ktorí to považujú za zbytočný a administratívne náročný proces zaťažujúci podnikateľov a nakoniec aj zamestnávateľov.

V súčasnosti sa riešenie problému presunulo z rezortu práce na zdravotníctvo.