< sekcia SEKCIA: Zdravie

Spoločnosť Genzyme získala významné ocenenie

Spoločnosť Genzyme získala ocenenie od Európskej organizácie pre zriedkavé ochorenia (EURORDIS).

Bratislava 6. marca (TERAZ.sk-OTS) - Spoločnosť Sanofi (EURONEXT: SAN a NYSE: SNY oznámila, že jej dcérska spoločnosť Genzyme získala významné ocenenie od organizácie EURORDIS, najväčšej európskej pacientskej organizácie v oblasti zriedkavých ochorení. Cena spoločnosti od EURORDIS je uznaním vynikajúcich výsledkov spoločností venujúcich sa zriedkavým ochoreniam. Spoločnosť Genzyme bola ocenená za inovatívnosť vo vývoji a prínos v terapii zriedkavých ochorení, dlhodobú podporu pacientskych organizácií vrátane organizácie EURORDIS, ako aj iniciatívu vedúcu k zvýšeniu dostupnosti terapeutických riešení od spoločnosti Genzyme pacientom.

Laureáti tohto významného ocenenia od EURORDIS sú vyberaní správnou radou EURORDIS na základe viac ako 100 nominácií prijatých od členov EURORDIS (skupiny zastupujúce záujmy pacientov so zriedkavými ochoreniami z celej Európy), dobrovoľníkov a personálu s cieľom podporovania vedúcej úlohy a reputácie pre ľudí, ktorí žijú so zriedkavými ochoreniami. Hlavná viceprezidentka spoločnosti Genzyme pre zriedkavé ochorenia v Európe Hilde Furberg včera prijala cenu v Bruseli počas gala večera EURORDIS Black Pearl, ktorý sa konal pri príležitosti začiatku aktivít organizácie EURORDIS v rámci uznania Medzinárodného dňa zriedkavých ochorení.

Spoločnosť Genzyme bola od svojho samotného vzniku partnerom organizácií zastupujúcich záujmy pacientov na celom svete. Našou snahou je zabezpečiť, aby potreby tejto komunity mali vždy zastúpenie v našej spoločnosti a prínos pre tieto organizácie ostal ústrednou prioritou pre Genzyme spolu s našou spôsobilosťou priniesť terapeutické riešenia pacientom," uviedol Rogerio Vivaldi, MD, riaditeľ spoločnosti Genzyme pre zriedkavé ochorenia. "S blížiacim sa Medzinárodným dňom zriedkavých ochorení, dňom, ktorého uskutočnenie umožnila organizácia EURORDIS, chce spoločnosť Genzyme poďakovať všetkým pacientskym organizáciám a komunitám, ktoré každodennou prácou zlepšujú kvalitu života pacientov so zriedkavými ochoreniami. Ich priekopnícky duch bude spoločnosť Genzyme aj naďalej inšpirovať."

Yann Le Cam, generálny riaditeľ EURODIS, uviedol: „Je nám cťou uznať oddanosť a výsledky tohtoročných laureátov cien EURORDIS pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých ochorení 2013. Každý z tohtoročných desiatich ocenených svojím jedinečným spôsobom prispieva k napĺňaniu cieľov spolupráce vyjadrených tohtoročným sloganom: „Zriedkavé ochorenia bez hraníc." Sme hrdí na skutočnosť, že sa komunita angažovaná v rámci zriedkavých ochorení stáva vzorom pre viacstranné partnerstvo a medzinárodnú spoluprácu, ako aj solidaritu a jednotnosť v celej Európe."

Informácia o Genzyme, spoločnosti skupiny Sanofi
Genzyme je už viac ako 30 rokov priekopníkom v oblasti vývoja a poskytovania transformatívnych terapií pre pacientov postihnutých zriedkavými a invalidizujúcimi ochoreniami. Naše ciele dosahujeme výskumom na najvyššej svetovej úrovni a vďaka nadšeniu a oddanosti našich zamestnancov. So zameraním na zriedkavé ochorenia a sklerózu multiplex sme angažovaní v aktivitách, ktorých výsledkom je pozitívny vplyv na život pacientov a ich rodín, ktorým poskytujeme starostlivosť. Tento cieľ nás vedie a inšpiruje každý deň. Portfólio spoločnosti Genzyme pozostávajúce z transformatívnych terapií, ktoré sa distribuujú po celom svete, predstavujú vysokoinovatívne a život zachraňujúce pokroky v oblasti medicíny. Genzyme, ako spoločnosť patriaca do skupiny Sanofi, využíva výhody z dosahu a zdrojov jednej najväčších farmaceutických spoločností na svete so zdieľanou angažovanosťou s cieľom zlepšovať kvalitu života pacientov. Viac informácií je dostupných na stránke www.genzyme.com.

O spoločnosti Sanofi
Sanofi, vedúca svetová farmaceutická spoločnosť skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Silné stránky spoločnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú založené na siedmich platformách rastu: liečba diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, nové perspektívne trhy, zdravie zvierat a Genzyme. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY).

Genzyme® je registrovaná obchodná známka. Všetky práva vyhradené.