< sekcia SEKCIA: Zdravie

Hygienici odhalili na kúpaliskách drobné nedostatky

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Drozd

Štátnym zdravotným dozorom prešlo 14 prírodných a 1445 umelých kúpalísk.

Bratislava 3. augusta (TASR) - Hygienici zistili pri tohtoročnej kontrole prírodných a umelých kúpalísk nedostatky. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však tvrdí, že ide o malé pochybenia a situáciu možno celkovo hodnotiť ako priaznivú.

Štátnym zdravotným dozorom prešlo 14 prírodných a 1445 umelých kúpalísk. "Pochybenia sme našli v 23 umelých kúpaliskách," informuje v správe hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Prírodné kúpaliská boli bez nedostatkov. Úrad vykonal kontroly od 6. do 18. júla.

Najčastejšie chyby objavili hygienici v údržbe a čistení priestorov, evidencii o prevádzke kúpalísk a v poskytovaní aktuálnych informácií verejnosti. Zistili aj menšie problémy pri zabezpečovaní poskytovania prvej pomoci. "Nevyhovujúcu kvalitu vody sme odhalili v dvoch prípadoch," uviedol Rovný.

Úrad nariadil odstrániť nedostatky. V štyroch prípadoch bude pre nedodržanie povinností vypracovaný návrh na začatie správneho konania o uložení pokuty.

Pozitívne výsledky z kontrol môžu byť podľa hlavného hygienika čiastočne spôsobené aj tým, že dozor prebiehal v období zahájenia kúpacej sezóny. "Preto budú prírodné a umelé kúpaliská v centre pozornosti aj naďalej," dodal.

Za začiatok kúpacej sezóny sa na Slovensku považuje 15. jún, začiatok prevádzky sezónnych kúpalísk však každoročne ovplyvňuje aktuálne počasie či záujem verejnosti. Kúpaliská v severných okresoch nevyužívajúce termálne zdroje začínajú svoju prevádzku obyčajne až po prvom júli.