< sekcia SEKCIA: Zdravie

Je potrebné spojiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť, tvrdia experti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik si myslí, že prevencia na Slovensku stále nie je vnímaná ako súčasť zdravotníctva a obyvatelia ju nepovažujú za svoju prirodzenú povinnosť.

Košice 24. októbra (TASR) – Budovanie a posilňovanie partnerstiev a spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom je základom fungujúceho systému verejného zdravotníctva. Zhodli sa na tom experti počas medzinárodnej konferencie v Košiciach, zameranej na riešenia problematiky chronických chorôb a starnúcej populácie v Európe a na Slovensku.

Ako odznelo na štvrtkovej tlačovej konferencii, v dôsledku oddeleného fungovania zdravotných a sociálnych služieb pacienti nedostávajú plnohodnotnú starostlivosť. „Štatistiky ukazujú, že do roku 2040 bude nárast starnúcej populácie trojnásobný - na Slovensku nás to čaká o niečo skôr. Zdravotnícke systémy nie sú adekvátne prispôsobené na riešenie problematiky chronických chorôb. Tento nárast starnúcej populácie je na úkor populácie v strednom produktívnom veku,“ povedala Iveta Rajničová Nagyová, prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach a predsedníčka rady sekcií Európskej asociácie verejného zdravotníctva (EUPHA).

Podľa jej slov to z dlhodobého hľadiska znamená, že zdravotníctvo a sociálna oblasť bude disponovať obmedzenejším množstvom financií. Tvrdí, že je potrebné reorganizovať systémy zdravotnej starostlivosti, lepšie ju prepojiť s tou sociálnou a zároveň viac investovať do prevencie. Čo sa týka integrácie, ako jeden z príkladov zo zahraničia uviedla prítomnosť odborných pracovníkov v nemocničných zariadeniach, ktorí pacientovi či jeho príbuzným pomáhajú so zabezpečením sociálnej starostlivosti.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Stanislav Špánik si myslí, že prevencia na Slovensku stále nie je vnímaná ako súčasť zdravotníctva a obyvatelia ju nepovažujú za svoju prirodzenú povinnosť. Podľa neho je primárnou prevenciou zdravý životný štýl, za sekundárnu označil skríning. „Zatiaľ sme robili prvú fázu skríningu hrubého čreva a konečníka. Skríning karcinómu prsníka sa rozbieha - oficiálne sme ho začali, už sú aj vytypované pracoviská a poisťovne posielajú pozývacie listy, ktoré sú súčasne aj žiadankou na vyšetrenie. V krátkom čase začneme aj so skríningom karcinómu krčka maternice,“ povedal.

Na dvojdňovej (24. - 25. 10.) medzinárodnej konferencii je 150 delegátov z 26 krajín nielen z Európy. Medzi účastníkmi sú okrem slovenských odborníkov napríklad aj experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), EUPHA či Európskej komisie. Úvodom konferencie o stave a zlepšovaní zdravia a kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európe a na Slovensku bolo stretnutie partnerov projektu SCIROCCO Exchange. Ten je zameraný na transfer poznatkov, budovanie kapacít a implementáciu projektov integrovanej starostlivosti.