< sekcia SEKCIA: Zdravie

Keď príroda zlyháva, Union pomáha

Foto:

Počet párov na Slovensku, ktoré majú problém s prirodzeným počatím dieťaťa neustále rastie. Hrozivo narastá najmä mužská neplodnosť.

Bratislava 26. februára (OTS) - Súčasní tínedžeri majú horšie spermiogramy ako ich otcovia. Sterilita mužov sa tak stáva vážnym problémom. Na Slovensku je neplodnosťou postihnutých až 20% párov, pričom až vo viac ako 40% sú príčinou práve muži, no zároveň stúpa aj podiel kombinovaných príčin.

„V spôsobe liečby je úplne najdôležitejšia presná diagnostika. Trend je taký, že stúpa najmä mužská neplodnosť. Príčinou sú rôzne infekcie, genetický faktor, imunológia, no v popredí je vplyv prostredia a aj fajčenie. Pozitívom je, že úspešnosť liečby sterility pri mužoch je vyššia, ako keď je problém na strane partnerky,“ hovorí doc. MUDr. Jozef Války, CSc., popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, ako prvý sa zaoberal problematikou neplodnosti na Slovensku, pričinil sa o narodenie prvého dieťaťa na Slovensku z IVF.

Liečba neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie nie je lacná a zároveň sú s ňou v súčasnosti spojené dodatočné náklady na výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Tieto náklady sa môžu počas liečby vyšplhať až do výšky 2 000 eur a pár ich musí hradiť sám.

„Union zdravotná poisťovňa mení životy k lepšiemu a preto prichádza s novým programom s názvom UNION FAMILY. Okrem bežne hradených výkonov z verejného zdravotného poistenia prispejeme našim poistencom navyše na konkrétne výkony súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie a to až do výšky 900 eur. Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku prinášame aj touto úhradou výkonov v rámci asistovanej reprodukcie našim poistencom výraznú úsporu finančných prostriedkov,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako doplnila príspevky sa budú poskytovať na predimplantačnú genetickú diagnostiku, mikromanipulačnú metódu ICSI, no a aj na komplexné vyšetrenie spermiogramu.

„Hlavným cieľom nového programu UNION FAMILY je poskytnúť párom, ktoré majú problém s prirodzeným počatím dieťaťa dôležité informácie o možnostiach diagnostiky a optimálnej liečby. V prípade, že otehotnieť prirodzenou cestou nie je možné, zabezpečíme manažment liečby neplodnosti odborníkmi v špecializovaných centrách a sa umožní výber metódy oplodnenia podľa potreby jednotlivých párov, čo prinesie nižšie riziko nutnosti viacpočetných cyklov,“ uviedla Miroslava Jurčáková, koordinátorka nového programu pre asistovanú reprodukciu. V rámci programu Union Family spolupracuje Union zdravotná poisťovňa so zmluvnými centrami asistovanej reprodukcie v rôznych regiónoch Slovenska.

Centrá disponujú vysoko odborne školeným personálom a najnovšími prístrojmi, ktoré patria k špičke medzi technológiami reprodukčnej medicíny. Všetky zazmluvnené centrá sú akreditované a majú dlhoročnú skúsenosť s liečbou neplodnosti.

Union zdravotná poisťovňa už pred niekoľkými mesiacmi pristúpila v rámci pomoci párom, ktoré majú problém s prirodzeným počatím dieťaťa tak, že nemusia pri umelom oplodnení vopred žiadať o schválenie. Nie je potrebné vypisovať žiadosť a čakať na súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou liečby. Celý proces je oveľa jednoduchšie načasovaný a nedochádza tak k časovým stratám kvôli administratíve.

Union zdravotná poisťovňa poskytne príspevok na niektoré výkony alebo vyšetrenia pri liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie. Príspevok bude uhradený priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, takže poistenci doplatia len časť ceny pri nasledovných výkonoch a vyšetreniach:

Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) - čiastočná úhrada Union zdravotnej poisťovne vo výške 900 eur.

Mikromanipulačná metóda ICSI - čiastočná úhrada Union zdravotnej poisťovne vo výške 200 eur.

Komplexné vyšetrenie spermiogramu - čiastočná úhrada Union zdravotnej poisťovne vo výške 100 eur.

Podmienkou poskytnutia príspevku pri uvedených výkonoch je splnenie indikačných kritérií, ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok s centrami asistovanej reprodukcie.