< sekcia SEKCIA: Zdravie

Koncentrácie alergénov v ovzduší výrazne poklesli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Končí sa peľové spravodajstvo.

Banská Bystrica 6. októbra (TASR) - Pre alergikov je jeseň obdobie vyznačujúce sa nízkymi dennými koncentráciami peľu a klesajúcimi koncentráciami spór v ovzduší. Významné alergény, ako sú peľ inváznej ambrózie spolu s peľom slabo alergizujúcej pŕhľavy, peľom tráv, paliny a burín, sa aktuálne na celom území Slovenska vyskytujú v ovzduší len v nízkych až veľmi nízkych koncentráciách.

„Denné koncentrácie spór plesní síce výraznejšie klesli, ale naďalej sa vyskytovali vo vysokých hladinách. Denné koncentrácie peľu inváznej ambrózie už nedosahovali alergiologicky významné hodnoty. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie sme zachytili v Bratislave a v Trnave. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ ambrózie len vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy dosahoval tiež už len nízke hladiny,“ uviedla pre TASR k aktuálnej peľovej situácii Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Ako dodala, najnižšie celkové denné koncentrácie peľových alergénov v ovzduší počas septembra uvádzala monitorovacia stanica v Košiciach. Denné hladiny spór húb (plesní) sa udržiavajú vo vyšších hladinách, pričom najpočetnejšie sú zastúpené rody Cladospórium a Alternária.

Ako ďalej uviedla Lafférsová, textové spravodajstvo PIS v 40. kalendárnom týždni 2019 sa oficiálne končí. Monitorovacie stanice budú však pokračovať s monitoringom minimálne do konca októbra, pričom aktuálne údaje o výskyte peľu a spór v ovzduší budú naďalej zverejňované prostredníctvom tlačových správ a na stránke www.alergia.sk.

Uviedla tiež, že v nasledujúcich dňoch očakáva celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší len vo veľmi nízkych hladinách a ani najsilnejší alergén - invázna ambrózia, už nedosiahne alergiologicky významné koncentrácie. Peľ paliny, tráv, pŕhľavy či burín – skorocelu, štiavu a mrlíkov, sa vyskytne v ovzduší už len sporadicky vo veľmi nízkych denných koncentráciách. "Denné koncentrácie spór húb (plesní) majú momentálne klesajúcu tendenciu a v ovzduší sa budú vyskytovať aj v nasledujúcich týždňoch," doplnila.