Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. máj 2024Meniny má Iveta
< sekcia SEKCIA: Zdravie

V Košiciach otvorili výskumný europrojekt mapovania procesov v bunkách

Projekt CELIM otvorili na Ústave fyzikálnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Košice 5. júna (TASR) - Európsky vedecký projekt CELIM v hodnote 2,7 milióna eur dnes slávnostne otvorili na Ústave fyzikálnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Interdisciplinárny výskum smeruje k objasneniu fyzikálno-chemických procesov v bunkách s následným využitím poznatkov v oblasti medicíny a vývoja nových technológií.

Do projektu, ktorý je naplánovaný do roku 2016, sa zapájajú sa vedecké inštitúcie zo Slovenska, Nemecka, Švédska, Francúzska, Švajčiarska a Španielska. Medzinárodným koordinátorom je UPJŠ, kde sa v úsilí spojili štyri ústavy Prírodovedeckej fakulty.

"Vedecké zameranie je smerované na cielenú terapiu nádorových ochorení, významu mitochondrií v chorobách, starnutí a terapii, a štúdium štruktúrnej dynamiky komplexov biologických makromolekúl. Ide o vývoj selektívnych transportných systémov pre liečivá v kombinácii s fotodynamickou terapiou, teda snahou je transportovať liečivo do nádorových buniek a aktivovať ho na konkrétnom mieste," hovorí vedúci Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied Pavol Miškovský. Na spracovanie poznatkov z oblasti biológie a chémie je podľa neho potrebná úzka spolupráca s fyzikmi a informatikmi. Ako jeden z cieľov projektu uvádza vybudovanie excelentného pracoviska medzinárodnej úrovne v bunkovom zobrazovaní - Centra interdisciplinárnych biovied na PF UPJŠ, čo umožní dostať prácu košických vedcov na medzinárodnú úroveň.

Rektor UPJŠ Ladislav Mirossay označil získanie projektu CELIM za veľký úspech kolektívu pracovníkov jednotlivých ústavov fakulty. "Cenu tohto úspechu umocňuje skutočnosť, že kolektív našej univerzity je koordinátorom projektu, ako aj výška získaných finančných prostriedkov," dodal.

Podľa dekana PF UPJŠ Gabriela Semanišina predstavuje projekt CELIM pre Prírodovedeckú fakultu novú výzvu. "Prináša možnosti na ďalší kvalitatívny posun v oblasti budovania vedecko-výskumnej infraštruktúry a umožňuje budovať interdisciplinárny vedecko-výskumný tím. Otvára sa tým možnosť na riešenie komplexnejších problémov a nie ako to bolo doteraz, keď sa každá výskumná skupina venovala iba parciálnej problematike," poznamenal.

Medzi čiastkové ciele projektu patrí reintegrácia šiestich špičkových slovenských vedcov z oblasti biológie, fyziky a počítačových simulácií, ktorí pracujú v zahraničí, do výskumného tímu, či nákup novej a modernizácia už existujúcej vedeckej infraštruktúry v príslušných laboratóriách. Ide aj o výmenu poznatkov medzi partnerskými organizáciami a špičkovými vedcami v oblasti biofotoniky, počítačového modelovania, štruktúrnej biológie, bioenergetiky a ďalších vedných odborov, informovala TASR hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová.