< sekcia SEKCIA: Zdravie

Lekári opäť otvárajú tému skrátenia prevádzky ambulantných pohotovostí

Foto: TASR/František Iván

Riešenie problematiky Lekárskej služby prvej pomoci žiadajú lekári dlhodobo. Už v januári 2009 sa na zdravotníckom výbore NR SR sťažovali na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou.

Bratislava 23. júna (TASR) - Ambulantní lekári začínajú opätovne hovoriť o potrebe skrátenia prevádzky ambulantných pohotovostí do 22.00 h.

Tí sa za kratšie fungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) vyjadrili už viackrát aj v minulosti. Ako poukázal prezident Asociácie súkromných lekárov SR Ladislav Pásztor, vyriešilo by sa tým viacero problémov.

Medzi tie patrí podľa jeho slov minimálne využitie v nočných hodinách, to v minulosti ukázala aj ministerská analýza. Vyriešiť by sa tak mal aj problém dopravy, najmä u sestier, ako aj dodržiavanie európskej smernice o pracovnom čase zdravotníckych pracovníkov. Tá bude záväzná od januára 2013. Lekári by tak zároveň nemuseli pracovať takmer 1,5 dňa nepretržite. Pásztor v tejto súvislosti pripomína dobrú dostupnosť rýchlej zdravotníckej a lekárskej pomoci. Pacienti tiež majú k dispozícii ústavné pohotovosti v nemocniciach.

"Ministerstvo zdravotníctva tento problém vníma už dlho, LSPP je naozaj problematika, ktorá má veľa nedoriešených otázok," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková. Ministerstvo sa podľa jej slov chce tejto téme venovať. "Treba opätovne otvoriť diskusiu a prebrať aj nové problematické body. Otvoriť túto tému sa chystáme naozaj v krátkom čase. Samozrejme akékoľvek zmeny potrebujú diskusiu a odborné pripomienky terénu, ktoré ministerstvo víta," zhrnula.

Riešenie problematiky LSPP žiadajú lekári dlhodobo. Tí sa už v januári 2009 na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Systém fungovania pohotovostí okrem lekárov kritizovala aj Generálna prokuratúra SR. Upozornila, že nie je v ľudských silách pracovať kvalitne a bezpečne bez nároku na oddych tak dlho. Lekári slúžiaci na pohotovostiach pracujú nepretržite okolo 32 až 34 hodín, a to aj opakovane v priebehu krátkeho času.

LSPP je zdravotná starostlivosť (ZS), ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej ZS v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín. Mnoho lekárov vtedy následne začne fungovať ako lekár na pohotovosti.