< sekcia SEKCIA: Zdravie

Lekári sa pokúšajú zastaviť zákon, sestry to považujú za smutné

Ilustračné foto Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Právna norma zvýšila mzdy sestier a pôrodných asistentiek na minimálnu úroveň od 640 eur do 928 eur v závislosti od dĺžky praxe.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) sa opäť pokúša zastaviť účinnosť zákona, ktorý od apríla priniesol vyššie mzdy zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám.

Komora sa preto obrátila na predsedu zdravotníckeho výboru Richarda Rašiho. Tomu dnes poradca Prezídia komory Vladimír Balogh doručil vyše 1000 listov so žiadosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, členov SLK, o pozastavenie účinnosti právnej normy, kým nedôjde k jeho finančnému krytiu. O zastavenie účinnosti sa lekári pokúšajú aj cez Generálnu prokuratúru SR.

"Vážení poslanci Národnej rady SR, ja, lekár, žiadam Vás, poslancov NR SR, aby ste zmenou zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek odložili jeho účinnosť na obdobie, kým NR SR svojim rozhodnutím nezabezpečí finančné krytie zvýšených nákladov pri realizácii ustanovení tohto zákona," píšu v liste zákonodarcom lekári.

Účinnosť legislatívneho rámca možno podľa podpredsedu ústavnoprávneho výboru Radoslava Prochádzku (KDH) posunúť viacerými spôsobmi. Vysvetlil, že parlament môže prijať zákon, ktorým by sa posunula účinnosť daných ustanovení, zrušil ich alebo by napríklad upravil dotknuté vzťahy. "Je to v plnej a výlučnej kompetencii Národnej rady SR," skonštatoval pre TASR.

Ako však poukázala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová, komora má okolo 20.000 členov a ide tak len o malé percento lekárov, predpokladá, že najmä z neštátnych ambulancií.

"Myslím si, že toto už nie je problém len v tej finančnej rovine ...toto je problém aj v etickej morálnej rovine," poznamenala ďalej pre TASR.

Zdôraznila, že pacient potrebuje rovnako lekára aj sestru a že ich požiadavky boli reakciou na petíciu s 243.000 podpismi. Túto akciu považuje za smutnú, pripomenula však, že niektorí lekári, napríklad Lekárske odborové združenie, ich požiadavky podporili. Myslí, že aktivity zdravotníkov by mali skôr smerovať k snahe o dofinancovanie rezortu zdravotníctva.

Mzdy zdravotných sestier od apríla nemajú klesnúť pod určitú hranicu. Účinný totiž začal byť nový zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Právna norma zvýšila mzdy sestier a pôrodných asistentiek na minimálnu úroveň od 640 eur do 928 eur v závislosti od dĺžky praxe.

Napĺňaniu zákona sa rôznymi spôsobmi snažia vyhnúť či zabrániť s argumentom chýbajúcich finančných zdrojov viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská v tejto súvislosti už avizovala rozpustenie 50-miliónovej rezervy v štátnom rozpočte. O situácii má v piatok (4. 5.) rokovať so zástupcami nemocníc aj ambulancií.