\r\n
\r\n\"Hlavné je, že máme naozaj podchytené veci, ktoré z pohľadu nášho regiónu sú podstatné.\" V rámci štátnej zdravotnej politiky je podľa Zvolenskej jednoznačne preferenciou, aby sa skríning naďalej uskutočňoval v tradičných skríningových centrách. \"Robí sa výborne, funguje tak z hľadiska modernej medicíny, ako aj logistiky,\" dodala ministerka.
\r\n
\r\n\"Aj Európska únia (EÚ), kde som bol poverený ministerstvom zastupovať v týchto zriedkavých ochoreniach SR, má jeden úzus, prakticky je to non profit a štátom garantovaná aktivita, to znamená, nie je možné na tom zarábať,\" pokračoval poradca riaditeľa pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký. Podľa neho nemá význam vyhľadávať ochorenie, ktoré sa vyskytne u nás raz za 10 rokov a liečba aj tak neexistuje. \"To znamená, tých deväť pribudnutých vyšetrení, ktoré máme pridané a ideme skríningovať, je na základe konsenzu EÚ,\" dodal Dluholucký. Odporúčanie EÚ si nemocnica overí v priebehu pilotnej štúdie do novembra.
\r\n
\r\nCieľom pilotnej štúdie je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení. \"Zatiaľ bolo vyšetrených 900 detí. Cieľom týchto vyšetrení bola jednak validácia prístroja. Môžeme deklarovať, že tieto vyšetrenia sme schopní u nás realizovať,\" dodal Nosko. Pokiaľ ide o pripravenosť nemocnice a financovanie pilotnej štúdie, tá je zatiaľ hradená z darovaných prostriedkov a prístroj má nemocnica zapožičaný.\n","htmlArray":["
Banská Bystrica 1. júna (TASR) - Skríningové centrum novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici funguje od roku 1985, odvtedy bol skríning rozšírený na štyri ochorenia a je povinný.
\r\n
\r\n Ako dnes na tlačovej konferencii uviedol riaditeľ nemocnice Ján Nosko, centrum poskytuje určitú garanciu kvality a istoty vyšetrenia. Od začiatku tohto roka funguje pilotná štúdia, ktorej cieľom je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení.
\r\n
\r\n\"Aktivity spoločnosti Medirex nepovažujeme za celkom etické a humánne, odoberať dve vzorky novorodencov a vyšetrovať ich paralelne na dvoch pracoviskách,\" konštatoval Nosko. Narážal na informáciu, že v slovenských pôrodniciach od júna štartuje nové vyšetrenie novorodencov na desať najčastejších dedičných metabolických porúch. Realizuje ho spoločné pracovisko uvedenej spoločnosti a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.
\r\n
\r\nVyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, rodičia, ktorí sa preň rozhodnú, zaplatia 20 eur. Spoločnosť pritom podľa Noska ponúka niečo, čo je možné vykonávať aj na banskobystrickom pracovisku v rámci uskutočňovanej pilotnej štúdie. Nemocnica spustí štúdiu v priebehu dvoch týždňov v plnom rozsahu. Vzorky, ktoré prídu z povinného celoplošného skríningu, budú vyšetrené aj na tieto ďalšie ochorenia. \"Čiže, bude to vyšetrené v rámci ostatných vyšetrení, pričom mama vôbec nemusí zaplatiť 20 eur nášmu zariadeniu,\" dodal Nosko.
\r\n
\r\nZuzana Kovaľová, manažérka marketingu a PR MEDIREX GROUP, TASR sprostredkovala stanovisko odborného garanta vyšetrenia Mirka Zibolena, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu. \"Na základe platnej legislatívy sa v súčasnosti novorodencom vykonáva povinný skríning len na štyri ochorenia - dve endokrinologické, jedno genetické a len jedno je metabolické. Vyšetrenie na ďalších 10 metabolických ochorení, ktoré v súčasnosti nikto v SR celoplošne a systematicky nevyšetruje, môže ročne zachrániť niekoľko ďalších detí,\" uviedol Zibolen. \"Skríning, ktorý by bol legislatívne ošetrený, sa na nami navrhované vyšetrenia v SR nevykonáva,\" dodal Zibolen.
\r\n
\r\n
ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a prednosta nemocnice, vedúci SCN a poradca riaditeľa nemocnice pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký.
Foto: TASR/Dušan Hein
Skríning je celoplošná štátna aktivita. \"Mne prekáža zamieňanie nadštandardnej komerčnej aktivity za skríning,\" uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská.
\r\n
\r\n Matky by podľa nej nemali byť uvádzané do omylu v tom, že štát tieto aktivity robí nedostatočne a ich deti sú ohrozené. Podľa Zvolenskej novorodenecký skríning dedičných metabolických porúch je jedna z vecí, ktoré skutočne výborne v našom štáte fungujú už 20 rokov. Priepustnosť chorôb je podľa jej slov prakticky nulová, pričom všetky boli zachytené.
\r\n
\r\n
Tu bude player

\r\n
\r\n\"Hlavné je, že máme naozaj podchytené veci, ktoré z pohľadu nášho regiónu sú podstatné.\" V rámci štátnej zdravotnej politiky je podľa Zvolenskej jednoznačne preferenciou, aby sa skríning naďalej uskutočňoval v tradičných skríningových centrách. \"Robí sa výborne, funguje tak z hľadiska modernej medicíny, ako aj logistiky,\" dodala ministerka.
\r\n
\r\n\"Aj Európska únia (EÚ), kde som bol poverený ministerstvom zastupovať v týchto zriedkavých ochoreniach SR, má jeden úzus, prakticky je to non profit a štátom garantovaná aktivita, to znamená, nie je možné na tom zarábať,\" pokračoval poradca riaditeľa pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký. Podľa neho nemá význam vyhľadávať ochorenie, ktoré sa vyskytne u nás raz za 10 rokov a liečba aj tak neexistuje. \"To znamená, tých deväť pribudnutých vyšetrení, ktoré máme pridané a ideme skríningovať, je na základe konsenzu EÚ,\" dodal Dluholucký. Odporúčanie EÚ si nemocnica overí v priebehu pilotnej štúdie do novembra.
\r\n
\r\nCieľom pilotnej štúdie je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení. \"Zatiaľ bolo vyšetrených 900 detí. Cieľom týchto vyšetrení bola jednak validácia prístroja. Môžeme deklarovať, že tieto vyšetrenia sme schopní u nás realizovať,\" dodal Nosko. Pokiaľ ide o pripravenosť nemocnice a financovanie pilotnej štúdie, tá je zatiaľ hradená z darovaných prostriedkov a prístroj má nemocnica zapožičaný.
\n"],"articleBody":"Banská Bystrica 1. júna (TASR) - Skríningové centrum novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici funguje od roku 1985, odvtedy bol skríning rozšírený na štyri ochorenia a je povinný.\r\n\r\n Ako dnes na tlačovej konferencii uviedol riaditeľ nemocnice Ján Nosko, centrum poskytuje určitú garanciu kvality a istoty vyšetrenia. Od začiatku tohto roka funguje pilotná štúdia, ktorej cieľom je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení.\r\n\r\n\"Aktivity spoločnosti Medirex nepovažujeme za celkom etické a humánne, odoberať dve vzorky novorodencov a vyšetrovať ich paralelne na dvoch pracoviskách,\" konštatoval Nosko. Narážal na informáciu, že v slovenských pôrodniciach od júna štartuje nové vyšetrenie novorodencov na desať najčastejších dedičných metabolických porúch. Realizuje ho spoločné pracovisko uvedenej spoločnosti a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.\r\n\r\nVyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, rodičia, ktorí sa preň rozhodnú, zaplatia 20 eur. Spoločnosť pritom podľa Noska ponúka niečo, čo je možné vykonávať aj na banskobystrickom pracovisku v rámci uskutočňovanej pilotnej štúdie. Nemocnica spustí štúdiu v priebehu dvoch týždňov v plnom rozsahu. Vzorky, ktoré prídu z povinného celoplošného skríningu, budú vyšetrené aj na tieto ďalšie ochorenia. \"Čiže, bude to vyšetrené v rámci ostatných vyšetrení, pričom mama vôbec nemusí zaplatiť 20 eur nášmu zariadeniu,\" dodal Nosko.\r\n\r\nZuzana Kovaľová, manažérka marketingu a PR MEDIREX GROUP, TASR sprostredkovala stanovisko odborného garanta vyšetrenia Mirka Zibolena, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu. \"Na základe platnej legislatívy sa v súčasnosti novorodencom vykonáva povinný skríning len na štyri ochorenia - dve endokrinologické, jedno genetické a len jedno je metabolické. Vyšetrenie na ďalších 10 metabolických ochorení, ktoré v súčasnosti nikto v SR celoplošne a systematicky nevyšetruje, môže ročne zachrániť niekoľko ďalších detí,\" uviedol Zibolen. \"Skríning, ktorý by bol legislatívne ošetrený, sa na nami navrhované vyšetrenia v SR nevykonáva,\" dodal Zibolen.\r\n\r\nministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a prednosta nemocnice, vedúci SCN a poradca riaditeľa nemocnice pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký. Foto: TASR/Dušan Hein Skríning je celoplošná štátna aktivita. \"Mne prekáža zamieňanie nadštandardnej komerčnej aktivity za skríning,\" uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská.\r\n\r\n Matky by podľa nej nemali byť uvádzané do omylu v tom, že štát tieto aktivity robí nedostatočne a ich deti sú ohrozené. Podľa Zvolenskej novorodenecký skríning dedičných metabolických porúch je jedna z vecí, ktoré skutočne výborne v našom štáte fungujú už 20 rokov. Priepustnosť chorôb je podľa jej slov prakticky nulová, pričom všetky boli zachytené. \r\n\r\nTu bude playervar so205 = new SWFObject(\"http://vps.exwex.com/fileadmin/player-teraz.swf\", \"Video\", \"640\", \"414\", \"9.0.45\", \"0\", \"0\", \"#ffffff\");so205.addParam(\"flashVars\", \"showLogo=false&videoPath=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3F&basePath=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3F&v=ac%3Dtasr-vps%26fid%3D20120601%2F20120501-141848-573116-hi.flv&i=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3Fac%3Dtasr-vps%26fid%3Dac%3Dtasr-vps%26fid%3D20120601%2F20120501-141848-573116-uhi.jpg\");so205.addParam(\"allowFullScreen\", \"true\");so205.addParam(\"wmode\", \"window\");so205.write(\"tasrVideo374057\");\r\n\r\n\"Hlavné je, že máme naozaj podchytené veci, ktoré z pohľadu nášho regiónu sú podstatné.\" V rámci štátnej zdravotnej politiky je podľa Zvolenskej jednoznačne preferenciou, aby sa skríning naďalej uskutočňoval v tradičných skríningových centrách. \"Robí sa výborne, funguje tak z hľadiska modernej medicíny, ako aj logistiky,\" dodala ministerka.\r\n\r\n\"Aj Európska únia (EÚ), kde som bol poverený ministerstvom zastupovať v týchto zriedkavých ochoreniach SR, má jeden úzus, prakticky je to non profit a štátom garantovaná aktivita, to znamená, nie je možné na tom zarábať,\" pokračoval poradca riaditeľa pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký. Podľa neho nemá význam vyhľadávať ochorenie, ktoré sa vyskytne u nás raz za 10 rokov a liečba aj tak neexistuje. \"To znamená, tých deväť pribudnutých vyšetrení, ktoré máme pridané a ideme skríningovať, je na základe konsenzu EÚ,\" dodal Dluholucký. Odporúčanie EÚ si nemocnica overí v priebehu pilotnej štúdie do novembra.\r\n\r\nCieľom pilotnej štúdie je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení. \"Zatiaľ bolo vyšetrených 900 detí. Cieľom týchto vyšetrení bola jednak validácia prístroja. Môžeme deklarovať, že tieto vyšetrenia sme schopní u nás realizovať,\" dodal Nosko. Pokiaľ ide o pripravenosť nemocnice a financovanie pilotnej štúdie, tá je zatiaľ hradená z darovaných prostriedkov a prístroj má nemocnica zapožičaný.","httpStatus":200}},"selectedPage":"https://www.teraz.sk/api_rest.php?module=RestApi&method=article&articleId=10509§ion=zdravie&kind=clanok","wagonByUrl":{},"requirements":{"ids":[],"entities":{}},"wagonsConfig":[],"wagonHeight":{"ids":[],"entities":{}}}
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Ministerke prekáža zámena nadštandardnej komercie za skríning

Foto: TASR/AP

Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej novorodenecký skríning dedičných metabolických porúch je jedna z vecí, ktoré skutočne výborne na Slovensku fungujú už 20 rokov.

Banská Bystrica 1. júna (TASR) - Skríningové centrum novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici funguje od roku 1985, odvtedy bol skríning rozšírený na štyri ochorenia a je povinný.

Ako dnes na tlačovej konferencii uviedol riaditeľ nemocnice Ján Nosko, centrum poskytuje určitú garanciu kvality a istoty vyšetrenia. Od začiatku tohto roka funguje pilotná štúdia, ktorej cieľom je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení.

"Aktivity spoločnosti Medirex nepovažujeme za celkom etické a humánne, odoberať dve vzorky novorodencov a vyšetrovať ich paralelne na dvoch pracoviskách," konštatoval Nosko. Narážal na informáciu, že v slovenských pôrodniciach od júna štartuje nové vyšetrenie novorodencov na desať najčastejších dedičných metabolických porúch. Realizuje ho spoločné pracovisko uvedenej spoločnosti a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, rodičia, ktorí sa preň rozhodnú, zaplatia 20 eur. Spoločnosť pritom podľa Noska ponúka niečo, čo je možné vykonávať aj na banskobystrickom pracovisku v rámci uskutočňovanej pilotnej štúdie. Nemocnica spustí štúdiu v priebehu dvoch týždňov v plnom rozsahu. Vzorky, ktoré prídu z povinného celoplošného skríningu, budú vyšetrené aj na tieto ďalšie ochorenia. "Čiže, bude to vyšetrené v rámci ostatných vyšetrení, pričom mama vôbec nemusí zaplatiť 20 eur nášmu zariadeniu," dodal Nosko.

Zuzana Kovaľová, manažérka marketingu a PR MEDIREX GROUP, TASR sprostredkovala stanovisko odborného garanta vyšetrenia Mirka Zibolena, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu. "Na základe platnej legislatívy sa v súčasnosti novorodencom vykonáva povinný skríning len na štyri ochorenia - dve endokrinologické, jedno genetické a len jedno je metabolické. Vyšetrenie na ďalších 10 metabolických ochorení, ktoré v súčasnosti nikto v SR celoplošne a systematicky nevyšetruje, môže ročne zachrániť niekoľko ďalších detí," uviedol Zibolen. "Skríning, ktorý by bol legislatívne ošetrený, sa na nami navrhované vyšetrenia v SR nevykonáva," dodal Zibolen.

ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a prednosta nemocnice, vedúci SCN a poradca riaditeľa nemocnice pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký.
Foto: TASR/Dušan Hein
Skríning je celoplošná štátna aktivita. "Mne prekáža zamieňanie nadštandardnej komerčnej aktivity za skríning," uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská.

Matky by podľa nej nemali byť uvádzané do omylu v tom, že štát tieto aktivity robí nedostatočne a ich deti sú ohrozené. Podľa Zvolenskej novorodenecký skríning dedičných metabolických porúch je jedna z vecí, ktoré skutočne výborne v našom štáte fungujú už 20 rokov. Priepustnosť chorôb je podľa jej slov prakticky nulová, pričom všetky boli zachytené.

Tu bude player


"Hlavné je, že máme naozaj podchytené veci, ktoré z pohľadu nášho regiónu sú podstatné." V rámci štátnej zdravotnej politiky je podľa Zvolenskej jednoznačne preferenciou, aby sa skríning naďalej uskutočňoval v tradičných skríningových centrách. "Robí sa výborne, funguje tak z hľadiska modernej medicíny, ako aj logistiky," dodala ministerka.

"Aj Európska únia (EÚ), kde som bol poverený ministerstvom zastupovať v týchto zriedkavých ochoreniach SR, má jeden úzus, prakticky je to non profit a štátom garantovaná aktivita, to znamená, nie je možné na tom zarábať," pokračoval poradca riaditeľa pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký. Podľa neho nemá význam vyhľadávať ochorenie, ktoré sa vyskytne u nás raz za 10 rokov a liečba aj tak neexistuje. "To znamená, tých deväť pribudnutých vyšetrení, ktoré máme pridané a ideme skríningovať, je na základe konsenzu EÚ," dodal Dluholucký. Odporúčanie EÚ si nemocnica overí v priebehu pilotnej štúdie do novembra.

Cieľom pilotnej štúdie je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení. "Zatiaľ bolo vyšetrených 900 detí. Cieľom týchto vyšetrení bola jednak validácia prístroja. Môžeme deklarovať, že tieto vyšetrenia sme schopní u nás realizovať," dodal Nosko. Pokiaľ ide o pripravenosť nemocnice a financovanie pilotnej štúdie, tá je zatiaľ hradená z darovaných prostriedkov a prístroj má nemocnica zapožičaný.