< sekcia SEKCIA: Zdravie

Nahradí na Slovensku Deň lekární Deň kšeftárov s liekmi

Jednotné doplatky za lieky existujú vo väčšine krajín Európskej únie. Aby bola takáto možnosť na Slovensku realizovateľná, bude potrebné novelizovať príslušné paragrafy zákona o liekoch.

BRATISLAVA 21. júna (TASR-OTS) – Slovenská lekárnická komora (SLeK) ako jediná zákonom zriadená profesijná organizácia viac ako 4000 lekárnikov na Slovensku predstavuje počas dnešného Dňa lekární iniciatívu smerujúcu k tomu, aby na Slovensku každý pacient platil za ten istý liek v lekárni rovnakú sumu. Výsledkom by mala byť významná redukcia spotreby preskripčných liekov a posilnenie odbornosti nad obchodom v lekárňach. Spomenutý krok by mal byť obsiahnutý v novele zákona o liekoch, ktorú dlhodobo SLeK presadzuje smerom k širokej i odbornej verejnosti.

Hlavným cieľom iniciatívy je pomôcť dosiahnuť na Slovensku rovnovážny stav v trojuholníku "odborný lekárnik - spokojný pacient - efektívna liečba". Vernostné systémy v lekárňach podľa vedenia Slovenskej lekárnickej komory preto musia byť legislatívne zakázané, keďže nie sú regulačným nástrojom liekovej politiky, ale iba jednoduchým retailovým marketingovým nástrojom, založením na odmeňovaní spotreby. „Aj závery takmer všetkých 173 štúdií realizovaných v pätnástich krajinách OECD v poslednom období dokazujú, že regulovaná finančná spoluúčasť pacienta redukuje spotrebu preskripčných liekov a ako taká podporuje v systéme zdravotníctva alokačnú efektívnosť. Cenová regulácia má aj podľa názoru Vyššieho zemského súdu v Mníchove v solidárnom systéme zaručiť výdaj liekov za jednotné ceny,poznamenal prezident SLeK Tibor Czuľba.

Jednotné doplatky za lieky existujú vo väčšine krajín Európskej únie. Aby bola takáto možnosť na Slovensku realizovateľná, bude potrebné novelizovať príslušné paragrafy zákona o liekoch. „Pri príležitosti dňa lekární by sme radi upozornili na to, že mnohí laici, obchodníci a špekulanti sa postupne snažia prerobiť lekárenstvo na obyčajný obchod s liekmi, o čom svedčia aj nedávne medializované príklady neetického obchodovania s onkologickými liekmi na Slovensku. Vyspelá Európa si ale uvedomuje vážnosť verejného lekárenstva a aj preto sa snaží eliminovať obchodné, neodborné laické vplyvy vo farmácii. Slovenská lekárnická komora verí, že tento deň lekární nie je posledným v slovenskej histórii a že ho nenahradí deň kšeftárov s liekmi. Sme preto za čo najskoršiu, komplexnú novelizáciu zákona o liekoch. V tomto smere v rámci komory finišujú prípravy pripomienok a podnetov k liekovej legislatíve, ktoré v blízkej budúcnosti predstavíme ministerstvu zdravotníctva a aj verejnosti,dodal viceprezident SLeK Ondrej Sukeľ.