Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Najviac podnetov vlani evidoval Úrad pre dohľad voči Union ZP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Týkali sa najmä neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne, a to v 265 prípadoch. Vyplýva to zo správy o činnosti úradu za minulý rok.

Bratislava 23. mája (TASR) - Najviac podnetov evidoval vlani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) voči Union zdravotnej poisťovni. Dohľadom ich voči nej riešil 273. Týkali sa najmä neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne, a to v 265 prípadoch. Vyplýva to zo správy o činnosti úradu za minulý rok.

Poistenci sa vo svojich podaniach podľa hovorkyne ÚDZS Moniky Hudecovej sťažovali, že osoby, ktoré s nimi spisovali prihlášku, im poskytli zavádzajúce informácie alebo ich informovali o prieskume spokojnosti, nie o podaní prihlášky. "Žiadosť o späťvzatie prihlášky bola ďalej podaná bez vedomia poistenca, prihlášku podpísali v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov," skonštatovala. Ďalší poistenci zase podľa nej upozornili na to, že poskytli len osobné údaje, prihlášku nepodpísali, ale podpis im na nej sfalšovali.

Union ZP mala podľa jej hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej každý podnet prešetriť a k riešeniu pristúpiť individuálne. "Ak sa tvrdenia týchto osôb potvrdili, vyvodili sme dôsledky v podobe okamžitého rozviazania spolupráce so zamestnancom," priblížila. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s prihláškami, sú podľa nej dôrazne upozorňovaní a vyškolení, aby sa zdržali akéhokoľvek neetického konania, ktoré by mohlo poškodiť meno poisťovne.

Hovorkyňa v tejto súvislosti pripomenula, že poistenci majú právo podanú prihlášku vziať späť do 30. septembra kalendárneho roka. "Ak boli splnené podmienky na späťvzatie prihlášky, pristúpila naša zdravotná poisťovňa k akceptácii takejto žiadosti," dodala.

ÚDZS celkovo za rok 2021 eviduje 397 podnetov riešených dohľadom, okrem Union ZP išlo o 89 na ZP Dôvera a 35 na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne sa týkalo v prípade Union ZP 265, v prípade ZP Dôvera 60 a v prípade VšZP 14 podnetov.

Neoprávnené zmeny zdravotnej poisťovne by podľa ÚDZS mohla eliminovať zmena legislatívy v oblasti náboru poistencov. Úrad navrhol úpravu, že nábory by nemohli robiť finanční makléri či agenti a pri podávaní prihlášky by poistenec komunikoval len so zamestnancom, ktorý je so zdravotnou poisťovňou v riadnom pracovnom pomere. Podľa neho sa u nich predpokladá stupeň odbornej spôsobilosti v oblasti verejného zdravotného poistenia. "To by malo byť garanciou toho, že potenciálnym poistencom nebudú podávané nekvalifikované, zavádzajúce či nepravdivé informácie," skonštatoval. Znížiť sa tým podľa neho tiež má možnosť zdravotných poisťovní preberať prihlášky od poistencov na ulici, v nákupných centrách, na stanici či verejných podujatiach.

O zmene podmienok prepoisťovania hovorí aj memorandum medzi rezortmi zdravotníctva a financií. Ministerstvo zdravotníctva má podľa neho návrh legislatívnej zmeny na vládu predložiť do 31. októbra.