< sekcia SEKCIA: Zdravie

Regionálne nemocnice sa dohodli s VšZP, nové ceny budú od apríla

Budova Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zástupcovia neštátnych nemocníc dnes rokujú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňa Dôvera. Nemocnice chcú od zdravotných poisťovní viac peňazí.

Bratislava 7. marca (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dnes dohodla s malými a strednými nemocnicami združenými v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) na dodatkoch k zmluvám, ktoré upravia ceny za výkony od apríla.

Do zmlúv sa tak má premietnuť nová filozofia financovania nákupu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nové zmluvné podmienky sú dohodnuté do konca roku.

"Podstatou je zvýšenie cien za ukončené hospitalizácie príplatkom 100 eur za každého operovaného pacienta, s tým, že tieto operácie bude VšZP uhrádzať nad dohodnutý zmluvný objem," priblížila hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková. Najväčšia poisťovňa zvýši aj ceny za artroskopické výkony a balíčkové ceny za operácie bedrových kĺbov; oproti minulému roku ide o 200 až 400 eur navyše. "ANS privítala možnosť získať viac peňazí pre nemocnice," doplnila Gašparíková.

VšZP na pracovnom stretnutí prezentovala aj návrh na jasnejšie definovanie pravidiel týkajúcich sa sankcií, ktoré sú súčasťou existujúcich zmluvných podmienok a návrh na presnejšie vykazovanie zdravotnej starostlivosti nad dohodnutý objem. ANS oba návrhy zobrala na vedomie.

Zástupcovia neštátnych nemocníc dnes rokovali aj so súkromnou zdravotnou poisťovňa Dôvera. Nemocnice chcú od zdravotných poisťovní viac peňazí. Požiadavku na rast zdrojov odôvodňujú zvýšením minimálnej mzdy, platením odvodov z práce na dohodu, infláciou a požiadavkou odborov na plnenie rozhodnutia rozhodcu ohľadne zvýšenia miezd zamestnancov.

"Rokovania o našej ponuke zatiaľ nie sú ukončené. ANS sa s našim návrhom oboznámila, očakávame ich stanovisko k našej ponuke," uviedla PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.

Priblížila, že Dôvera od júla 2012 zvýšila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ceny o rozpustenú štátnu rezervu na mzdy sestier, čo sa realizovalo zvýšením platby za poistenca štátu do konca roku 2012. "Od januára 2013 platí štát za svojich poistencov opäť pôvodnú sadzbu. Poskytovateľom sme aj napriek tomuto faktu ponúkli zachovanie cenovej úrovne ako počas zvýšenej platby za poistenca štátu," doplnila Šimunová.