< sekcia SEKCIA: Zdravie

O členstvo v predstavenstve VšZP sa treba prihlásiť do stredy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Uchádzači musia splniť niekoľko kvalifikačných predpokladov a požiadaviek.

Bratislava 13. marca (TASR) – Záujemcovia o funkciu člena predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa môžu prihlásiť do budúcej stredy (18. 3.) do výberového konania na jej obsadenie. Na konci februára ho vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Uchádzači musia splniť niekoľko kvalifikačných predpokladov a požiadaviek. Napríklad musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ďalej najmenej štvorročnú prax a najmenej dvojročné riadiace skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva.

Okrem dôveryhodnosti musia pripraviť projekt na tému opatrení na zabránenie úbytku poistencov v rámci prepoisťovacej kampane v rozsahu minimálne desiatich strán.

Zo zákona člen predstavenstva zdravotnej poisťovne nesmie byť napríklad štátny tajomník ministerstva, poslanec Národnej rady SR či držiteľ povolenia na veľkodistribúciu alebo výrobu liekov. Pri výkone svojej funkcie sa musí zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.