< sekcia SEKCIA: Zdravie

Odborári nesúhlasia so zavedením povolania školskej zdravotnej sestry

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Odborári odhadujú, že v roku 2025 bude chýbať v rezorte 12.178 zdravotníckych pracovníkov.

Bratislava 2. júna (TASR) – Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) nesúhlasí so zavedením povolania školských zdravotných sestier. Zdôvodňuje to tým, že sestry sú aktuálne potrebné predovšetkým v ambulanciách a nemocniciach, pričom pandémia túto personálnu krízu ešte prehĺbila. TASR o tom informovala za odborový zväz Eva Sýkorová.

"V súčasnej dobe považujeme vznik novej kategórie - školská zdravotná sestra - za absolútne neprijateľný," uviedla. Poukázala na to, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek je na úrovni 47 rokov. Vo veku pod 35 rokov je podľa tvrdenia zväzu 15 percent sestier. Nad 60 rokov a v dôchodkovom veku aktuálne pracuje 12 percent sestier a pôrodných asistentiek.

Odborári odhadujú, že v roku 2025 bude chýbať v rezorte 12.178 zdravotníckych pracovníkov. Problém nedostatku personálu sa má týkať aj zariadení sociálnych služieb, či zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ani náplň povolania školskej zdravotnej sestry nie je SOZ ZaSS jasná, nazval ju ako "všehochuť".

Návrh zaviesť novú kategóriu odborného zamestnanca školskej zdravotnej sestry vyplýva z návrhu novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslankýň.

Školská zdravotná sestra by mala najmä posudzovať zdravotný stav, telesný a duševný vývin detí a žiakov, ako aj poskytovať deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť a mať na starosti prevenciu. Má tiež viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov.

Spolupracovala by s pediatrami a stomatológmi detí a žiakov príslušnej MŠ alebo ZŠ, zákonnými zástupcami, zdravotnými poisťovňami, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a inými orgánmi štátnej správy.