< sekcia SEKCIA: Zdravie

Pacientom s chronickou chorobou pľúc má pomôcť nový nadačný fond

Pľúcne vyšetrenie, ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí podľa odborníkov medzi závažné respiračné ochorenie. Jeho najčastejšou príčinou je fajčenie.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc má pomôcť nový nadačný fond s názvom Pre zdravé pľúca. Založila ho Slovenská lekárska spoločnosť, ktorá podporila myšlienku Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.

Pacientom má tento nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu pomáhať v takých oblastiach, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich zdravotný stav a zmiernia ich zlú sociálnu situáciu. Pomoc z fondu by im mohla čiastočne kompenzovať cestovné výdavky, mohli by dostať finančné príspevky na nákup vitamínov, ale aj na podporu služieb, ktoré kvalitatívne zlepšia život pacientov. "Hlavným zmyslom nadačného fondu vo vzťahu k širokej verejnosti je zvyšovať povedomie o tomto ochorení, o jeho rizikách, ako aj možnostiach prevencie. Pokiaľ pacienti dbajú na prevenciu a včas sa začnú liečiť, majú šancu na kvalitatívne lepší a plnohodnotnejší život," povedala Marta Hájková, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pneumológiu a ftizeológiu a členka správnej rady nadačného fondu.

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí podľa odborníkov medzi závažné respiračné ochorenie. Jeho najčastejšou príčinou je fajčenie. Vplyvom tohto ochorenia dochádza k zúženiu dýchacích ciest, čím sa v nich zároveň znižuje prietok vzduchu a pacient pociťuje problémy s dýchaním. Aj napriek možnostiam liečby sa poškodenie pľúc, ktoré choroba spôsobila, už nikdy nedá celkom vyliečiť. "Pacienti dlhodobo trpiaci týmto ochorením často nie sú schopní pracovať plnohodnotne osem hodín denne. Pokiaľ sú v domácej starostlivosti, niektorí potrebujú pravidelnú asistenčnú službu zdravotnej sestry alebo sociálneho pracovníka," hovorí Helena Leščišinová, pneumologička a členka Správnej rady Nadačného fondu.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca bude podporovať pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc prostredníctvom grantových výziev. Prvú z nich otvorí pre pacientov už v máji tohto roka. Pacienti budú môcť v rámci nej požiadať o grant. Každou individuálnou žiadosťou sa bude zaoberať Rada fondu. Nadačný fond Pre zdravé pľúca sa na začiatku svojho fungovania bude sústrediť na pomoc pacientom z tých regiónov Slovenska, ktorí túto pomoc podľa členov Rady fondu najviac potrebujú. Každá žiadosť pacienta bude overená ich ošetrujúcim lekárom a individuálne posudzovaná členmi rady fondu. Svoje žiadosti môžu pacienti zasielať na adresu Pre zdravé pľúca Nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu, Kozia 11, Bratislava.